Rodinný dom súp. č. 494 a hospodárske budovy v kat. úz. Diakovce, okres Šaľa
Spisovná značka
D 5091922
Všeobecná hodnota:
746 700,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
4636 m2
Podlahová plocha:
407,69 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091922

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Mgr. Filip Ďurajda, M. Rázusa 5, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č. súp. 494 na p.č. 400/4, 400/3 v kat. úz. Diakovce

Predmetná nehnuteľnosť – rodinný dom č.súp. 494 na parc.č. 400/4, 400/3 v k.ú. Diakovce je stavba murovaného rodinného domu, ktorý má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bola hodnotená stavba domu postavená do súčasného stavu v roku 2009, po dokončení predstavuje hodnotená nehnuteľnosť nadštandardnú rodinnú vilu využívanú na individuálne bývanie. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry sú murované zo zmiešaných murív, pôvodná časť z tehál, prístavba z tvárnic YTONG LAMBDA hrúbky 375 mm, obvodové steny sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, deliace konštrukcie sú murované, stropy drevené trámové s rovnými sadrokartónovými podhľadmi, strecha je valbová, krytina betónová škridlová, klampiarske konštrukcie strechy z poplastovaného plechu. Podlahy v obytných miestnostiach plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach keramické dlažby. Vonkajšie omietky sú silikátové zdrsnené, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené dyhované osadené v drevených obložkových zárubniach. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie aj zemného plynu z verejných sietí. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol, radiátory sú oceľové panelové, v obývacej izbe prízemia je krb s teplovzdušnou vložkou, zdrojom TÚV je zásobníkový ohrievač prepojený s kotlom ÚK. Zariaďovacie predmety v kuchyniach a sociálnych miestnostiach sú špecifikovaný v nasledujúcich tabuľkách.     

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 100 rokov od roku 2009.

Hospodárska budova na p.č. 400/5

 

Predmetná nehnuteľnosť s názvom Hospodárska budova na parc.č. 400/5 je postavená v záhradnej časti domu, stavba má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, bola postavená v roku 2009. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu so sedlovou valbovou strechou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie murované, strop drevený trámový, na valbovej streche je škridlová krytina, klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu, dvere drevené presklené otváravé. V budove sú dve miestnosti. 

Pre výpočet opotrebenia lineárnou metódou stanovujem vek stavby od roku 2009 a životnosť nehnuteľnosti vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav na 80 rokov.

Hospodárska budova na p.č. 414/5, 399/5

 

Predmetná nehnuteľnosť s názvom Hospodárska budova na parc.č. 414/5, 399/5 je postavená v zadnej záhradnej časti areálu, stavba má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, bola postavená v roku 2016. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu so sedlovou strechou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie murované, strop nie je vyhotovený, na sedlovej streche je trstinová krytina /porovnateľná položka pozinkovaný plech/, klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené, podlahy sú z veľkoplošných drevených parkiet, okná plastové, dvere drevené rámové z výplňou. V budove sú krb s uzatvoreným ohniskom, krátka kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou batériou, ostatná vybavenie stavba nemá. V objekte je jedna miestnosť.  

Pre výpočet opotrebenia lineárnou metódou stanovujem vek stavby od roku 2016 a životnosť nehnuteľnosti vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav na 80 rokov.

Hospodárska budova na p.č. 414/6

 

Predmetná nehnuteľnosť s názvom Hospodárska budova na parc.č. 414/6 je postavená v zadnej záhradnej časti areálu, stavba má jedno nadzemné podlažie, nie je podpivničená, bola postavená v roku 2016. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu so sedlovou strechou, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, zvislé konštrukcie murované, strop drevený trámový s rovným podhľadom, na sedlovej streche je trstinová krytina /porovnateľná položka pozinkovaný plech/, klampiarske konštrukcie strechy nie sú vyhotovené, podlahy sú z veľkoplošných drevených parkiet, okná plastové, dvere drevené rámové z výplňou. V budove je krátka kuchynská linka s nerezovým drezom a pákovou batériou, ostatná vybavenie stavba nemá. V objekte je jedna miestnosť.  

Pre výpočet opotrebenia lineárnou metódou stanovujem vek stavby od roku 2016 a životnosť nehnuteľnosti vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie a zistený technický stav na 80 rokov.

 

Plot uličný na p.č. 400/2

Z uličnej strany domu je vyhotovený murovaný kamenný plot, uličné vráta a vrátky sú plné plechové, priemerná výška plota je 1,80 bm, dĺžka plota bez vrát a vrátok je 34,00 m.

Plot bočný kamenný na p.č. 400/2

Začiatok užívania v roku 2016.

Hospodárska budova na p.č. 399/3  /voliéry pre chov vtáctva/

Prístreškové stavby zapísané na liste vlastníctva ako hospodárska budova na parc.č. 399/3 sú tvorené voliérami pre chov vtáctva.

Hospodárska budova na p.č. 399/4  /stavba pre chov vtáctva/

Prístrešková stavba zapísaná na liste vlastníctva ako hospodárska budova na parc.č. 399/4 je jednopodlažná stavba slúžiaca pre chov vtáctva.