Rodinný dom na ul. Teplická, k. ú. Diviaky, okres Turčianske Teplice
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5092218
Všeobecná hodnota:
177 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
443 m2
Zastavaná plocha:
251 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5092218

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, Dolný Kubín, správca úpadcu: Andrea Rendeková "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 1446, na ul. Teplická, k. ú. Diviaky, okres Turčianske Teplice  

 

Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803.6, ktorý má dve nadzemné a jedno čiastočné podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Podľa predložených podkladov bol pôvodný rodinný dom postavený v roku 1980, prvá prístavba a nadstavba domu v roku 1995 a druhá prístavba domu v roku 2003. 

stne šetrenie spojené s obhliadkou hodnotených nehnuteľností bolo vykonané dňa 01.12.2022, znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka a kontrolné zameranie stavieb, preto je posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, ktorými boli objednávka znaleckého posudku, list vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, Znalecký posudok č.30/2019 znalca Ing.Jána Greguša a vonkajšia obhliadka nehnuteľnosti. Nakoľko technické údaje o stavbách, t.j. hlavne rozmery a konštrukčné vyhotovenie nebolo možné pri miestnom šetrení stanoviť zameraním a obhliadkou, tak tieto údaje boli prevzaté zo znaleckého posudku č.30/2019 znalca Ing. Jána Greguša. 

Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú vstupné zádverie, schodisko, sklad pod schodmi, dvojgaráž, sušiareň, ďalšia garáž, letná kuchyňa a kotolňa. Na poschodí sú schodisko, chodba, hala, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, tri izby a balkón. V podkrovnom podlaží sú hala, jedna izba a povalový priestor. 

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové zvislé konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic v priemernej hrúbke 40 - 50 cm, deliace konštrukcie sú murované. Stropy sú montované keramické s rovnými podhľadmi, nad podkrovím drevené trámové s rovnými podhľadmi, strecha sedlová, krytina škridlová pálená, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú na báze umelých látok, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené rámové s výplňou, podlahy v obytných miestnostiach prevažne parketové vlysové, v ostatných miestnostiach prevláda keramická dlažba. Dom má ústredné vykurovanie, radiátory sú oceľové panelové, zdrojom je plynový kotol, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač prepojený s kotlom ÚK. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu a prípojku plynu z verejných sietí. V letnej kuchyni prízemia je linka na báze dreva dĺžky 3,50 m so smaltovaným drezom, batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom a sporák na tuhé palivo. V kuchyni na poschodí je linka na báze dreva dĺžky 5,35 m s nerezovým drezom, pákovou nerezovou batériou, kombinovaným plynovým sporákom s elektrickou rúrou, digestorom, zabudovanou umývačkou riadu a keramickými obkladmi stien. V kúpeľni na poschodí sú rohová smaltovaná vaňa s keramickým obkladom, umývadlo, pákové nerezové batérie, keramické obklady stien, samostatné WC je bez umývadla. V obývacej izbe poschodia je krb s uzatvoreným ohniskom. 

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem vek stavby od roku 1980, prvej prístavby od roku 1995, druhej prístavby od roku 2003 a životnosť domu na 100 rokov od roku 1980.

Adresa: Turcianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský kraj 039 01, Slovensko