Rodinný dom na ul. Teplická, k. ú. Diviaky, okres Turčianske Teplice
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5092218
Všeobecná hodnota:
172 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
443 m2
Podlahová plocha:
251 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5092218

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Eva Plichtová, so sídlom kancelárie: Radlinského 1718, Dolný Kubín, správca úpadcu: Andrea Rendeková "v konkurze"
Opis predmetu dražby

RODINNÝ DOM S. Č. 1446, NA UL. TEPLICKÁ, K. Ú. DIVIAKY, OKRES TURČIANSKE TEPLICE

Vzhľadom na skutočnosť, že predmetná nehnuteľnosť nebola úpadcom sprístupnená, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii").
Predmetná nehnuteľnosť je rodinný dom, JKSO 803.6, ktorý má dve nadzemné a jedno čiastočné podkrovné podlažie, nie je podpivničený. Podľa predložených podkladov bol pôvodný rodinný dom postavený v roku 1980, prvá prístavba a nadstavba domu v roku 1995 a druhá prístavba domu v roku 2003.
Dispozične sa v prízemí domu nachádzajú vstupné zádverie, schodisko, sklad pod schodmi, dvojgaráž, sušiareň, ďalšia garáž, letná kuchyňa a kotolňa. Na poschodí sú schodisko, chodba, hala, kuchyňa, špajza, kúpeľňa, WC, tri izby a balkón. V podkrovnom podlaží sú hala, jedna izba a povalový priestor.

Adresa: Turcianske Teplice, Turčianske Teplice, Žilinský kraj 039 01, Slovensko