O NÁS
ORGANIZÁCIA DRAŽIEB OD ROKU 2004
Každý prípad je pre nás záväzkom
Hlavným cieľom, ktorý naša spoločnosť sleduje, je rýchlosť a zároveň vysoká kvalita ponúkaných produktov, ktoré sú odpoveďou na každú požiadavku nášho klienta. Našim klientom sa venuje tím právnikov, či iných odborníkov, ktorí majú v danej oblasti odborné skúsenosti, ako aj široké kontakty, čím sa snažíme presvedčiť o vysokej profesionalite nami poskytovaných služieb. Práve tieto priority a prirodzene aj ich plnenie sú atribúty, ktoré našu spoločnosť zaradili medzi spoľahlivých obchodných partnerov v rámci celého Slovenska.
1
profesionálny
prístup
2
efektívne
procesy
3
celoslovenská
pôsobnosť
Spoločnosť LICITOR group, a.s. je v rámci svojho podnikania zameraná na vymáhanie pohľadávok, zabezpečených najmä záložným právom, za účelom uspokojenia veriteľa v plnom rozsahu, a to všetko za využitia dostupných zákonných prostriedkov vyplývajúcich zo Zákona o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z.z. v platnom znení. Čiže sa zameriava na prípravu, organizáciu a realizáciu dobrovoľných dražieb, ako i tzv. klasických aukcií, zameraných na dosiahnutie maximálneho výťažku z predaja veci alebo inej majetkovej hodnoty, ktorej je samotný navrhovateľ dražby vlastníkom. Napovedá tomu aj personálne obsadenie jednotlivých postov v spoločnosti – odborníkov v oblasti občianskeho a obchodného práva, ktorí sa zapájajú do každej fázy dražobného procesu, a v neposlednom rade spolupráca s Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline. Poskytujeme zároveň súčinnosť aj v rámci podražobného servisu, najmä zastrešenie prípadných konaní o neplatnosť dražby. Cieľom podnikateľskej stratégie spoločnosti je tak komplexnosť a odbornosť poskytovaných služieb. Od svojho vzniku spoločnosť túto činnosť považuje za svoje CoreBusiness.
KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB
  • organizácia a príprava dobrovoľnej dražby
  • počiatočná právna, finančná a časová analýza prípadu
  • uspokojeniu pohľadávky v čo najkratšom čase
  • uspokojeniu pohľadávky v čo najväčšom rozsahu
  • po analýze zvolíme najvhodnejší proces a postup právneho vymáhania pohľadávky.
VIAC AKO 3600 VYKONANÝCH DRAŽIEB
Počas nášho pôsobenia v tomto segmente sme sa stretávali s rôznimi problémami, ktoré zaťažujú navrhovaťeľov dražieb vo všeobecnosti.
Naši klienti

Všeobecná úverová banka, a.s.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.

Tatra banka, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Slov. záručná a rozvojová banka, a. s.

InDevel, s.r.o.

Komerční banka, a.s.