O NÁS
ORGANIZÁCIA DRAŽIEB OD ROKU 2004
Každý prípad je pre nás záväzkom
Hlavným cieľom, ktorý naša spoločnosť sleduje, je rýchlosť a zároveň vysoká kvalita ponúkaných produktov, ktoré sú odpoveďou na každú požiadavku nášho klienta. Našim klientom sa venuje tím právnikov, či iných odborníkov, ktorí majú v danej oblasti odborné skúsenosti, ako aj široké kontakty, čím sa snažíme presvedčiť o vysokej profesionalite nami poskytovaných služieb. Práve tieto priority a prirodzene aj ich plnenie sú atribúty, ktoré našu spoločnosť zaradili medzi spoľahlivých obchodných partnerov v rámci celého Slovenska.
1
profesionálny
prístup
2
efektívne
procesy
3
celoslovenská
pôsobnosť
Spoločnosť LICITOR group, a.s. je v rámci svojho podnikania zameraná na vymáhanie pohľadávok, zabezpečených najmä záložným právom, za účelom uspokojenia veriteľa v plnom rozsahu, a to všetko za využitia dostupných zákonných prostriedkov vyplývajúcich zo Zákona o dobrovoľných dražbách č. 527/2002 Z.z. v platnom znení. Čiže sa zameriava na prípravu, organizáciu a realizáciu dobrovoľných dražieb, ako i tzv. klasických aukcií, zameraných na dosiahnutie maximálneho výťažku z predaja veci alebo inej majetkovej hodnoty, ktorej je samotný navrhovateľ dražby vlastníkom. Napovedá tomu aj personálne obsadenie jednotlivých postov v spoločnosti – odborníkov v oblasti občianskeho a obchodného práva, ktorí sa zapájajú do každej fázy dražobného procesu, a v neposlednom rade spolupráca s Ústavom súdneho inžinierstva v Žiline. Poskytujeme zároveň súčinnosť aj v rámci podražobného servisu, najmä zastrešenie prípadných konaní o neplatnosť dražby. Cieľom podnikateľskej stratégie spoločnosti je tak komplexnosť a odbornosť poskytovaných služieb. Od svojho vzniku spoločnosť túto činnosť považuje za svoje CoreBusiness.
KOMPLEXNOSŤ SLUŽIEB
  • organizácia a príprava dobrovoľnej dražby
  • počiatočná právna, finančná a časová analýza prípadu
  • uspokojeniu pohľadávky v čo najkratšom čase
  • uspokojeniu pohľadávky v čo najväčšom rozsahu
  • po analýze zvolíme najvhodnejší proces a postup právneho vymáhania pohľadávky.
VIAC AKO 3600 VYKONANÝCH DRAŽIEB
Počas nášho pôsobenia v tomto segmente sme sa stretávali s rôznimi problémami, ktoré zaťažujú navrhovaťeľov dražieb vo všeobecnosti.
Naši klienti

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tatra banka, a.s.

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.

OTP Banka Slovensko, a.s.

Slov. záručná a rozvojová banka, a. s.

InDevel, s.r.o.

Komerční banka, a.s.

Všeobecná úverová banka, a.s.

Prima banka Slovensko, a.s.bb