Nekupujte, dražte!!

VYBERTE SI Z NAŠEJ KATEGÓRIE NEHNUTEĽNOSTÍ

TOP PONUKA
Lokalita:
Kraj:
Okres:
Obec:
Spisovná značka:
PONUKA DRAŽIEB
ČASTÉ OTÁZKY

Prídem na dražbu do dražobnej miestnosti, aký je ďalší postup?

Vašu odpoveď nájdete v časti Dražobný proces - Priebeh dražby.

Je potrebné sa prihlásiť vopred na dražobnú obhliadku?

Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky, a to najmä z dôvodu, že od predmetnej dražby sa môže do termínu jej konania upustiť.

Je možné financovanie prostredníctvom úveru?

O možnosti financovania nadobudnutia predmetu dražby bankovými inštitúciami a za akých podmienok sa informujte priamo vo svojej banke.

Započítava sa dražobná zábezpeka do ceny dosiahnutej vydražením?

Áno, dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.

Ako bude vyzerať list vlastníctva po dražbe?

Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva zanikajú ostatné záložné práva v poradí za záložným veriteľom vykonávajúcim záložné právo.

Nemôžem prísť na dražbu osobne, ako postupovať?

Ak sa nemôžete aukcie zúčastniť osobne, môžete pre seba splnomocniť inú osobu. Je potrebné, aby sa táto osoba pred samotnou dražbou preukázala príslušným oprávnením s osvedčeným podpisom.