Nekupujte, dražte!
Top ponuka

VYBERTE SI Z NAŠEJ KATEGÓRIE NEHNUTEĽNOSTÍ

Typ nehnuteľnosti:
Lokalita:
Kraj:
Okres:
Spisová značka:
PONUKA DRAŽIEB
ČASTÉ OTÁZKY

Je možné financovanie prostredníctvom úveru?

- Financovanie prostredníctvom úveru v prípade dražby nie je možné, pretože cena dosiahnutá vydražením musí byť uhradená do 15 dní.

Ako možno postupovať ak sa záujemca o dražbu nehnuteľnosti nemôže zúčastniť dražby?

- V prípade, že sa záujemca nemôže osobne zúčastniť dražby je možné splnomocniť niekoho, kto na dražbu príde a bude dražiť miesto neho.

Ako sa treba prihlásiť na dražbu, resp. dražobnú obhliadku?

- Na dražbu, resp. dražobnú obhliadku je potrebné sa nahlásiť aspoň 24 hodín vopred, z dôvodu, aby bol záujemca informovaný v prípade, že by sa od dražby upustilo.

Bude po dražbe list vlastníctva očistený od ťárch?

- Áno, list vlastníctva bude po dražbe očistený.

Ako prebieha dražba? Ako sa možno zapojiť do dražby?

- Do dražby sa môže záujemca zapojiť tak, že príde na miesto konania dražby cca 1 hod. pred termínom konania. - Preukáže sa dokladom totožnosti s fotografiou. - Zloží dražobnú zábezpeku.

Započítava sa dražobná zábezpeka do ceny dosiahnutej vydražením?

- Áno, dražobná zábezpeka je započítaná do ceny dosiahnutej vydražením. Vydražiteľ doplatí zvyšok ceny dosiahnutej vydražením do stanoveného termínu.