Rodinný dom súp. č. 2555 na ul. Vojanská v obci Sereď, okres Galanta
Spisovná značka
D 5090923A
Všeobecná hodnota:
305 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
772 m2
Zastavaná plocha:
226,17 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka  najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090923A

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Gabriela Bírošová, Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 2555 na p.č. 1277/2

 POPIS STAVBY

 Predmetná nehnuteľnosť č.súp.2555 na parc.č. 1277/2 v k.ú. Sereď je stavba murovaného rodinného domu, ktorý má jedno nadzemné podlažie /bungalov/, nie je podpivničený, podkrovie sa na obytné účely nevyužíva. Podľa predložených podkladov bola hodnotená stavba domu postavená v roku 2016. 

Dispozične sa v dome nachádzajú vstupné zádverie, chodba, komora, štyri izby, z toho obývacia izba je priestorovo spojená s kuchyňou, kúpeľňa, WC s umývadlom, technická miestnosť, druhé WC s umývadlom, dvojgaráž a dve terasy v zadnej časti domu.   

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy domu sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové múry sú murované z tehlových murív z tvárnic POROTHERM, obvodové steny hrúbky 44 cm sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom, deliace konštrukcie sú murované, stropy drevené trámové s rovnými sadrokartónovými podhľadmi, strecha je valbová, krytina betónová škridlová, klampiarske konštrukcie strechy     z poplastovaného plechu, dom má bleskozvod, podlahy v obytných miestnostiach plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v ostatných miestnostiach keramické dlažby. Vonkajšie omietky sú silikátové štrukturované, na časti fasády s tehlovými obkladmi, vnútorné omietky vápenné štukové hladké. Okná sú plastové, vnútorné dvere drevené dyhované osadené v drevených obložkových zárubniach, garážové vráta segmentové s automatickým otváraním. Dom je napojený na rozvody elektrickej energie, vody, kanalizácie aj zemného plynu z verejných sietí. Vykurovanie je ústredné teplovodné podlahové, zdrojom je plynový kotol slúžiaci aj na ohrev TÚV, doplnkovým zdrojom vykurovanie je krb s teplovzdušnou vložkou umiestnený v obývacej izbe. 

V kuchyni je rohová linka na báze dreva s plastovým drezom, pákovou batériou, digestorom, sporák aj umývačka riadu sú zdemontované. V kúpeľni je vaňa s keramickým obkladom a dve umývadlá, batérie sú pákové nerezové, steny s keramickými obkladmi, WC je s umývadlom, bidetom, keramickými obkladmi, v technickej miestnosti je plynový kotol ÚK, druhé WC je s keramickými obkladmi, umývadlo je zdemontované.      

Pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou stanovujem životnosť stavby na 100 rokov od roku 2016.