TEST - Komerčné objekty 56
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka:
00
Všeobecná hodnota:
0,00€
Najnižšie podanie:
0,00€

Miesto konania dražby:
000
Minimálne prihodenie:
00€
Dražobná zábezpeka:
00€
Dátum a čas obhliadky:

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

00

Výmera pozemku:
00 m2
Podlahová plocha:
00 m2
Zastavaná plocha:
00 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
00
IBAN:
00
VS:
00

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
00
00
Opis predmetu dražby

00

Adresa: Bratislava