TEST - byty 55
začína za
13 dní
Spisovná značka:
D123456789
Všeobecná hodnota:
0,00€
Najnižšie podanie:
0,00€

Miesto konania dražby:
000
Dátum a čas konania dražby:
18.03.2020
Minimálne prihodenie:
000€
Dražobná zábezpeka:
000€
Dátum a čas obhliadky:

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Predmet dražby

D123456789

Výmera pozemku:
000 m2
Podlahová plocha:
00 m2
Zastavaná plocha:
000 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
000
IBAN:
000
VS:
000

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
000
00000
Opis predmetu dražby

D123456789

Adresa: Bratislava