TEST - domy 54
začína za
5 dní
Všeobecná hodnota:
55 555,00€
Najnižšie podanie:
55 555,00€

Miesto konania dražby:
Namestovo
Dátum a čas konania dražby:
10.03.2020
Dátum a čas obhliadky:

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

55555555

Výmera pozemku:
0000 m2
Podlahová plocha:
555555 m2
Zastavaná plocha:
5555 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
55555555
IBAN:
555555555
VS:
5555555555

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
Opis predmetu dražby

55555555555

Adresa: Namestovo