Test filtra
Znížená
cena
začína
dnes
Všeobecná hodnota:
123,00€
Najnižšie podanie:
123,00€

Minimálne prihodenie:
123€
Dražobná zábezpeka:
123€
Dátum a čas obhliadky:
25.02.2020 05:36:34
Miesto a čas konania dražby:
123 + čas

tel.: +421 41 763 22 34

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

123123

Výmera pozemku:
222 m2
Podlahová plocha:
123 m2
Zastavaná plocha:
123 m2

IBAN:
123
VS:
123

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
123
123
Opis predmetu dražby

123