Byt v obci Veľký Krtíš
Nekúpte
dražte
začína
dnes
Všeobecná hodnota:
68 200,00€
Najnižšie podanie:
68 200,00€

Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
25.02.2020 05:04:49
Miesto a čas konania dražby:
Veľký Krtíš + čas

tel.: +421 41 763 22 34

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

Rodinný dom je medzi samostatne stojacími rodinnými domami pôvodnej a novej výstavby. Je umiestnený kolmo na os miestnej komunikácie.

Výmera pozemku:
0 m2
Podlahová plocha:
0 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
xxxx

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Rodinný dom je medzi samostatne stojacími rodinnými domami pôvodnej a novej výstavby. Je umiestnený kolmo na os miestnej komunikácie.