Byt v obci Veľký Krtíš
Investičná
príležitosť
začína
dnes
Všeobecná hodnota:
35 000,00€
Najnižšie podanie:
30 000,00€

Minimálne prihodenie:
250€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
25.02.2020 05:31:38
Miesto a čas konania dražby:
Sládkovičová 6 010 01 Žilina + čas

tel.: +421 41 763 22 34
mobil: 090878987998

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici P.O.Hviezdoslava. Jedná sa o 3-izbový byt s príslušenstvom. Byt je situovaný na sídlisku.

Výmera pozemku:
0 m2
Podlahová plocha:
81,73 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
xxxx

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Byt sa nachádza v bytovom dome na ulici P.O.Hviezdoslava. Jedná sa o 3-izbový byt s príslušenstvom. Byt je situovaný na sídlisku.