Rodinný dom v obci Závada
Všeobecná hodnota:
30 200,00€
Najnižšie podanie:
30 200,00€

Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
25.02.2020 05:41:53
Miesto a čas konania dražby:
Zavada + čas

tel.: +421 41 763 22 34
mobil: 090878987998

Dokumenty na stiahnutie
Žiadne dokumenty
Predmet dražby

Dvojbytový murovaný dom, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia.

Výmera pozemku:
1 079 m2
Podlahová plocha:
158 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
xxxx
IBAN:
5454
VS:
6969

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Dvojbytový murovaný dom, ktorý má jedno podzemné a dve nadzemné podlažia.