Rodinný dom v obci Krupina
Všeobecná hodnota:
28 200,00€
Najnižšie podanie:
22 000,00€

Minimálne prihodenie:
222€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
25.02.2020 06:07:19
Miesto a čas konania dražby:
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina + čas

tel.: +421 41 763 22 34

Predmet dražby

Samostatne stojaci murovaný rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie.

Výmera pozemku:
520 m2
Podlahová plocha:
120 m2

Spôsob založenia zábezpeky:
xxxx

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
LICITOR group, a.s. Sládkovičová 6 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Samostatne stojaci murovaný rodinný dom, ktorý má jedno čiastočné podzemné, jedno nadzemné a jedno podkrovné podlažie.