2-izbový byt č. 9 v bytovom dome súp. č. 2168 na ul. A. Bernoláka v obci Žilina, Okres Žilina
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 401223
Všeobecná hodnota:
131 000,00€
Najnižšie podanie:
131 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
22.11.2023, 11:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.11.2023, 16:00
2. termín obhliadky:
15.11.2023, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Podlahová plocha:
57,18 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK3909000000005163412897
VS:
401223

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č.9 na 3. nadzemnom podlaží byt.domu č.s. 2168 na pozemku    parc.KN č.6624 k.ú. Žilina, obec Žilina, okres Žilina, Bernolákova ul.31

Popis bytového domu:            

Bytový dom č. s. 2168 je postavený na parc. KN č. 6624 k.ú. Žilina, na ulici Antona Bernoláka v Žiline - sídlisko Hliny III, vo výbornej lokalite v centrálnej časti krajského mesta Žilina v blízkosti historického centra mesta. Bytový dom má 2 vchody, 9 nadzemných a 1 podzemné podlažie, na 1. podzemnom podlaží sú situované spoločné priestory s pivnicami. Na 2.-9. nadzemnom podlaží sú situované byty. 

Zvislé nosné konštrukcie domu sú vybudované z dielcov betónových plošných panelového typu, deliace konštrukcie sú vyhotovené ako prefabrikované železobetónové. Obvodové steny sú hrúbky 30 cm, vnútorné nosné steny sú hrúbky 15 cm. V roku 2008 bola na dome rekonštruovaná strešná krytina a bolo vykonané zateplenie obvodových konštrukcií kontaktným zateplovacím systémom na báze polystyrénov spojené s vyhotovením nových silikátových omietok, výmenou vstupných vchodových dverí na prednom aj zadnom vchode, bola vymenená časť klampiarskych konštrukcií, boli renovované balkóny, v roku 2010 bol vymenený osobný výťah. Stropy sú železobetónové prefabrikované, konštrukcia strechy je plochá, vyspádovaná, dvojplášťová, s krytinou typu Fatrafol. Klampiarske konštrukcie strechy a ostatné klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu a z eloxovaného hliníka. Jednotlivé podlažia domu sú komunikačne prepojené centrálnym dvojramenným schodiskom. Okná v spoločných priestoroch domu sú z o sklobetónu. Väčšina bytových okien domu bola vymenená za okná z plastových profilov. Vstupné dvere do domu sú z oceľohliníkových profilov vymenené v rámci zateplenia, dvere na spoločných priestoroch v suteréne sú drevené rámové, osadené do oceľových zárubní. Vnútorné omietky spoločných priestorov sú vyhotovené ako vápenné hladké s olejovým náterom sokla. Podlahy vo vstupe sú z liateho terazzo, v pivniciach je povrchová úprava podlahy z cementového poteru, schodisko je železobetónové z liateho terazzo. V rokoch 2017 a 2018 boli v bytovom dome vyhotovené nové elektrorozvody a stupačkové rozvody.

Dom je napojený na všetky inžinierske siete a je vybavený rozvodom káblovej televízie, požiarnej vody, bleskozvodom, telefónnymi rozvodmi, domácim vrátnikom, kamerovým systémom. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1964. 

Popis bytu:      

Predmetom ohodnotenia je dvojizbový byt nachádzajúci sa na 3. nadzemnom podlaží obytného domu, v stredovej sekcii. Byt dispozične pozostáva zo vstupnej chodby, dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne,  samostatného WC a chodby. Príslušenstvo bytu tvorí pivnica v suteréne domu, loggia, balkón.

Byt je po kompletnej rekonštrukcii, boli vymenené výplne okenných otvorov za okná z plastových profilov, bola rekonštruovaná kúpeľňa, boli vymenené interiérové dvere, podlahy, kuchynská linka so spotrebičmi, boli rekonštruované rozvody elektroinštalácie, boli vyhotovené nové povrchové úpravy stien, podomietkové rozvody slaboprúdu a TV, boli vyhotovené sadrokartónové podhľady so svietidlami, boli vybudovaná vstavané skrine na chodbe. Výplne dverných otvorov tvoria dvere rámové/posuvné, osadené do obložkových zárubní, vstupné dvere sú hladké, podlahy v izbách, v kuchyni, chodbe sú lamelové veľkoplošné, v kúpeľni a WC je keramická dlažba, vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka na báze dreva s nerezovým drezom s odkvapkávacou plochou, keramická platňa s el. rúrou, digestor, vybavenie kúpeľne tvorí plastová obmurovaná vaňa, keramické umývadlo, pákové batérie, vo WC je WC misa so zabudovanou nádržkou. V byte je vyhotovený rozvody vody, elektrickej energie, kanalizácie, rozvody zemného plynu, rozvod káblovej TV. Vykurovanie bytu je ústredné panelovými radiátormi s centrálnou dodávkou tepla z výmenníkovej stanice. 

Celkový stavebno-technický stav bytu po rekonštrukcii je výborný, zodpovedajúci súčasným požiadavkám na moderné bývanie.