Rodinný dom súp. č. 9 v obci Hviezdoslavov, Okres Dunajská Streda
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 33 dní
Spisovná značka
D 401020
Všeobecná hodnota:
585 000,00€
Najnižšie podanie:
585 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
11.06.2021, 10:30
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
1000€
Dražobná zábezpeka:
40000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
26.05.2021, 16:30
2. termín obhliadky:
02.06.2021, 16:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
2974 m2
Podlahová plocha:
332,34 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401020

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 9, k.ú. Hviezdoslavov

 

POPIS STAVBY

 

POPIS PODLAŽÍ

 

1. Podzemné podlažie

 

a) Stavebno-technický popis:        

Osadenie objektu v hĺbke viac ako 2 m. Suterén je prístupný z boku domu z terasy za garážou. Obvodové múry podzemného podlažia murované z tvárnic pálených 38 cm. Vnútorné omietky prevažne vápenné hladké. Stropná konštrukcia prefabrikovaná MIAKO s rovným podhľadom. Dvere hladké.  Povrchy podláh miestnosti cementový poter. Elektroinštalácia svetelná, motorická. Rozvod zemného plynu. Kotol UK plynový značkový, ohrev TUV bojler elektrický. 

b) Dispozičné riešenie pivnice je nasledovné: kotolňa. Podrobný popis stavebných konštrukcií a vybavenia rodinného domu je uvedené v tabuľke. 

 

1. Nadzemné podlažie

 

a) Stavebno-technický popis:     

Základové pásy betónové, objekt s vodorovnou izoláciou. Obvodové múry prízemia, nosné múry 38 cm a deliace konštrukcie murované z tvárnic pálených, obvodové múry sú obložené prírodným kameňom 3x Vnútorné úpravy sadrové strojové omietky. Stropná konštrukcia MIAKO prefabrikát s rovným pohľadom. Krov je valbový, krytina strechy asfaltový šindel, klampiarske konštrukcie strechy úplné z medeného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú omietkou na báze umelých látok. Vstupné dvere plastové zasklené, interiérové dvere dyhované plné a zasklené, ostatné výplňové konštrukcie plastové okná s izolačným trojsklom. Podlahy obytných miestností veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Vykurovanie podlahové teplovodné. Elektroinštalácia svetelná aj motorická s automatickým istením s inteligentným riadením. Domáci telefón, alarm, kamerový systém a antény rozvod pod omietkou, hromozvod. Rozvody teplej a studenej vody z plastového potrubia. Rozvody kanalizácie z plastového potrubia. Kuchynská linka na báze dreva 7,60 m, keramická varná doska, zabudovaná elektrická a mikrovlná rúra, zabudovaná umývačka riadu, kuchynský drez silgranitový, odsávač pár. Vnútorné vybavenie 1. kúpeľne umývadlo 2x, vaňa plastová, sprcha, záchod splachovací so zabudovanou nádržkou a bidet,  2. kúpeľne umývadlo 2x, vaňa plastová, sprcha,  samostatný záchod splachovací so zabudovanou nádržkou a umývadlom 2x, v miestnosti pre upratovačku výleva. Vodovodné batérie páková sprchová 4x, páková 9x. Keramický obklad stien v kúpeľni 2x okolo vane 2x, sprchy 2x, WC 3x, kuchyne a v  miestnosti pre upratovačku. V spálni krb s s otvoreným ohniskom. Vstavané skrine sú 5x.

b) Dispozičné riešenie prízemia je nasledovné : vstup do obývacej izby, chodba, jedáleň a kuchyňa, izba 3x, práčovňa, šatník, kúpeľňa 2x, WC 2x. Podrobný popis stavebných konštrukcií a vybavenia rodinného domu je uvedené v tabuľke. 

 

.

                                               Výpočet podlahovej plochy:

Záhradný dom súp.č. 436, k.ú. Hviezdoslavov

1. Nadzemné podlažie

 

a) Stavebno-technický popis:     

Základové pásy betónové, objekt s vodorovnou izoláciou. Obvodové múry prízemia, nosné múry 38 cm a deliace konštrukcie murované z tvárnic pálených. Vnútorné úpravy sadrové strojové omietky. Stropná konštrukcia drevená trámová s rovným pohľadom zo sadrokartónových dosiek. Krov je sedlový, krytina strechy asfaltový šindel, klampiarske konštrukcie strechy úplné z medeného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú omietkou na báze umelých látok. Vstupné dvere hliníkové zasklené, interiérové dvere dyhované plné a zasklené, ostatné výplňové konštrukcie hliníkové okná s izolačným trojsklom.  Podlahy obytných miestností textilné, v ostatných miestnostiach keramická dlažba. Vykurovanie podlahové teplovodné, kotol UK plynový s ohrevom TUV. Elektroinštalácia svetelná aj motorická s automatickým istením. Domáci telefón, alarm a antény rozvod pod omietkou, hromozvod. Rozvody teplej a studenej vody z plastového potrubia. Rozvody kanalizácie z plastového potrubia. Vnútorné vybavenie  sprcha, záchod splachovací so zabudovanou nádržkou. Vstavaná skriňa.

 

Garáž súp.č.435, k.ú. Hviezdoslavov

 

1. Nadzemné podlažie

 

a) Stavebno-technický popis:     

Stavba garáže je pristavaná k boku domu. Základy bez podmurovky iba základové pásy, zvislé konštrukcie z tvárnic pálených 30 cm, obvodové murivo, krov stanový drevený, krytina asfaltový šindel, strop drevený s podhľadom zo sadrokartónových dosiek. Úpravy vonkajších povrchov omietka na báze umelých látok, úpravy vnútorných povrchov omietka hladká. Okná plastové, dvere dyhované vráta drevené segmentové na diaľkové ovládanie, podlahy cementový poter. Elektroinštalácia svetelná a motorická a automatmi. 

 

Príslušenstvo:

Plot uličný murovaný  

Začiatok užívania v roku 2008.

 

Plot bočný

Začiatok užívania v roku 2008. 

 

Plot zadný a bočný pletivový

Začiatok užívania v roku 2008.

 

Vŕtaná studňa

Začiatok užívania v roku 2002. 

 

Prípojka vody zo studne do vily a do domu

Začiatok užívania v roku 2002. 

 

Šachta studne vybudovaná zo skruží bežnej kanalizačnej šachty

Začiatok užívania v roku 2002. 

 

Prípojka kanalizácie z vily a z domu do ČOV

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Domáca ČOV nachádzajúca sa hneď za plotom

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Prípojka plynu do vily aj do domu

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Prípojka elektriny do vily aj do domu

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Spevnené plochy zo zámkovej dlažby v okrasnej záhrade, pred domom, za domom, okolo vonkajšieho ohniska

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Oporné múriky v okrasnej záhrade, pri ihrisku, pri bazéne a okolo vonkajšieho ohniska

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Vonkajšie schody kamenné na terén so zatretým cementovým poterom v záhrade

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Vonkajšie schody drevené na terasu

Začiatok užívania v roku 2009.

 

Podzemná náraďovňa pri ihrisku

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Vonkajší bazén

Začiatok užívania v roku 2009.

 

Spevnená plocha okolo bazéna

Začiatok užívania v roku 2009.

 

Basketbalové ihrisko + tenisový kurt

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Oporné betónové múry okolo ihriska

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Zastrešenie bazéna z polykarbónových posuvných segmentov

Začiatok užívania v roku 2002.

 

Terasa z exotického dreva okolo domu

Začiatok užívania v roku 2009.

 

Terasa pri kuchyni z keramickej dlažby

Začiatok užívania v roku 2009.

 

POZEMKY registra „C“ č:

Pozemok - parc.č.15/8, 16/1,2,3,4,5,6 o výmere 2974 m2, pozemok sa nachádza v zastavanom území obce, v k.ú. Hviezdoslavov, obec Hviezdoslavov, okres Dunajská Streda, pričom počet obyvateľov obce je 1 153 (31.12.2015). V danej lokalite je dopyt vyrovnaný z ponukou. Obec Hviezdoslavov, má výhodu priameho spojenia s Bratislavou autobusovým spojením a aj železničným spojením, z toho dôvodu je ako obec vyhľadávaná pre rodinné bývanie s veľmi dobrým spojením a tým možnosťou pracovať v Bratislave. Pozemok je situovaný cca 15 km od hlavného mesta SR - Bratislavy a tak spadá do lokality zvýšeného záujmu o kúpu nehnuteľností. Jednotkovú východiskovú hodnotu pozemku určujem ako 50% zo základnej jednotkovej východiskovej hodnoty pozemku v Bratislave do ktorej okolia Hviezdoslavovpatrí.  

Jedná sa o pozemok vo štvrti individuálnej zástavby rodinnými domami v centrálnej časti obce. 

Prístup k pozemku je po spevnenej komunikácii. V obci je možnosť napojenia pozemku na rozvod elektriny, plynu. 

Pozemok je rovinatý, vzdialený cca 1 min. chôdze od miestnej zastávky autobusovej dopravy.

V obci je situovaný Obecný úrad, základná sieť obchodov a služieb.  V okolí nehnuteľnosti je malá hustota obyvateľstva. Územie je rovinaté, zakladanie je bez mimoriadnych vplyvov. V bezprostrednom okolí sa nevyskytujú rušivé prvky či už technického alebo spoločenského rázu

Adresa: 930 41 Hviezdoslavov, Slovakia