Mezonet č. 8 v bytovom dome súp. č. 980 na ul. Svätoplukova v kat. úz. Nivy, okres Bratislava II
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 400124
Všeobecná hodnota:
298 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Podlahová plocha:
111,34 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK3909000000005163412897
VS:
400124

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č. 8, s. č. 980, na p. č. 10097, k. ú. Nivy 
Bytový dom ako celok má tri vchody- Sätoplukova 33, 35, 37, päť nadzemných podlaží ( z toho jedno podkrovné) a jedno podzemné podlažie. Je založený predpokladám na základových pásoch vr. izolácie proti zemnej vlhkosti. Zvislý nosný systém predpokladám murovaný z keramických tvárnic alebo tehál, vodorovné nosné konštrukcie železobetónové monolitické. Strecha sedlového tvaru s plechovou krytinou. Schodisko dvojramenné železobetónové z povrchom tzv. terazzo. Vonkajšia povrchová úprava tenkovrstvová ušľachtilá omietka. Vnútorné hladké omietky, na stenách olejový náter do výšky asi 1200mm. Dom bol v ostatných rokoch modernizovaný- kontaktný zatepľovací systém, sanácia balkónov r. zábradlí, plastový výplne otvorov, hliníkové vchodové dvere, nové klampiarske konštrukcie, strešný plášť vr. tepelnej izolácie, nadstavba daná do užívania v roku 2005. Byt podľa má podľa podkladov 4 obytné miestnosti a príslušenstvo, ktorým je vstupná hala, schodisko, chodba, kuchyňa, dve kúpeľne s WC, balkóny a pivnica nachádzajúca sa v podzemnom podlaží. Vnútorné vybavenie bytu predpokladám podľa predložených informácií. 
Stavebnotechnický popis prevzatý zo znaleckého posudku číslo 153/2007:
Predmetný byt sa nachádza v nadstavbe bytového domu súp. č. 980 v Bratislave – m.č. Ružinov, na ulici Svätoplukova s vchodmi 33, 35, 37 pričom predmetný ohodnocovaný byt je prístupný cez vchod orientačné číslo Svätoplukova 37. Pôvodná časť domu má jedno podzemné podlažie a tri nadzemné podlažia, nadstavbou vzniklo na dome ešte jedno nadzemné podlažie a podkrovné podlažie, pričom v tých dvoch nadstavaných podlažiach je umiestnených celkom česť mezonetových bytov. Zvislé nosné konštrukcie domu sú murované z tehál so skladobnou hrúbkou 30 až 45 cm, nadstavba je vyhotovená z tvárnic YTONG v skladobnej hrúbke 30 cm. Obvodový plášť domu je zateplený systémom MAPEI a to pôvodná časť domu v hrúbke 5 cm a nadstavaná časť domu v hrúbke 10 cm, vrátane novej povrchovej úpravy fasád z omietok na báze umelých hmôt. Stropy nadstavby sú monolitické železobetónové. Strecha  na dome je nová na krove, krytina je plechová typ DECRA CLASIC s granulátovým posypom. Dom je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrorozvod, rozvod pevnej telef. siete, tvorený je blokom troch sekcií. Celkom v dome je 18 pôvodných bytov a 6 bytov v nadstavbe. Spoločné priestory domu budú so štandardným vybavením s vykonanými úpravami v rámci nadstavby – nové  rozvody, vody, elektro, plynu, hlavné vchodové dvere a okná v spoločných priestoroch sú plastové s izolačným dvojsklom. Poštové schránky sú prístupné v spoločných priestoroch I. NP. Celkový technický stav domu (pôvodnej časti i nadstavby) hodnotím ako veľmi dobrý.

Spoločnými časťami domu sú najmä jeho základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, povala, vodorovné nosné konštrukcie, izolačné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie.

 Spoločnými zariadeniami domu sú sušiareň, práčovňa, STA, bleskozvody, komíny, vodovodné, plynové, elektrické a kanalizačné prípojky, spoločné suterénne priestory.

 Pôvodný bytový dom bol postavený v päťdesiatich rokoch 20 storočia, nadstavba domu s predmetným ohodnocovaným bytom bola ukončená v roku 2005. Pre odpočet opotrebenia z východiskovej hodnoty sa uvažuje, že nadstavba domu dožije spolu s pôvodnou časťou domu. Vzhľadom na konštrukčný systém domu, stavebné úpravy domu, vrátane vyhotovenia, resp. skvalitnenia, prvkov dlhodobej životnosti (nová strecha, nové stropy a schody v nadstavieb, zateplenie obv. plášťa) sa predpokladá celková životnosť domu 150 rokov.

 

Ohodnocovaný byt č. 8 je na 3. poschodí s prepojením interiérovým schodiskom do podkrovného podlažie (4. poschodie, mezonet). Byt je prístupný zo spoločnej chodby so schodiskom, na poschodí sú prístupné dva byty. Celkom v dome (v troch sekciách) je 24 bytov (po 8 bytov je v každej sekcii). Ohodnocovaný byt sa nachádza v krajnej sekcii domu, je orientovaný obytnými miestnosťami na južnú stranu. Byt je tvorený v úrovni 3. poschodia obývacou izbou, kuchyňou, predsieňou, kúpeľňou s WC a balkónom. V úrovni 4. poschodia je byt tvorený troma obytnými miestnosťami, predsieňou, kúpeľnou s WC a dvoma balkónmi. V podzemnom podlaží domu je pivnica patriaca  k bytu (miestnosť č. 0.08). Podlahy v byte v obytných miestnostiach sú z veľkoplošných laminátových parkiet, ostatné podlahy sú z keramických dlažieb z materiálov vysokého štandardu. Interiérové schody sú s oceľovými schodnicami a stupnicami z tvrdého dreva. Steny a stropy sú upravené vápennými hladkými omietkami, v podkrovnom podlaží maľbami na sadzokartónových podhľadoch. V kúpeľniach sú vyhotovené mozaikové keramické obklady stien po strop, v kuchyni za linkou je vyhotovený veľkoplošný obklad z materiálu na báze dreva. Okná a dvere sna balkóny sú plastové s izolačným dvojsklom. Interiérové dvere sú plné hladké so zvislými reliéfmi s kovaním vysokého štandardu. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné protipožiarne. Elektroinštalácia v byte je svetelná s poistkovými automatmi. Vykurovanie bytu je ústredné etážové s vlastným závesným plynovým kotlom, rozvody ÚK sú v podlahe s teplovzdušnými vyústeniami pod oknami balkónov, v kúpeľniach sú rebríkové radiátory. Kotol ÚK zároveň slúži i na prípravu teplej úžitkovej vody. Kuchynská linka v byte je sektorová atypická so vstavanými spotrebičmi – integrovaná varná jednotka (štyri plynové horáky, dve sklokeramické plochy), nerezový odsávač pár, oboje zn. Ariston, vstavaná el. rúra, mikrovlnná rúra, umývačka riadu, drez z keramickým povrchom, zabudovaná chladnička, s mrazničkou. V kúpeľniach je vybavenie zdravotechnickými zariaďovacími predmetmi vysokého štandardu – kúpeľňa na 3. poschodí sprchovací box s hydromasážnym setom, umývadlo, WC misa so zabudovanou nádržkou v stene, na 4. poschodí sprchovací box, akrylátová vaňa, dve umývadlá, WC so zabudovanou nádržkou v stene. Vodovodné batérie v byte sú vysokého štandardu. Byt je vybavený meračom spotreby studenej vody, plynomerom, domovým telefónom, rozvodom pevnej telef. siete, rozvodom káblovej TV. V predsieni na 3. poschodí je vstavaná skriňa s posuvnými krídlami. Celkovo je byt vo veľmi dobrom technickom stave s nadštandardným vybavením.

Byt má vlastné etážové vykurovanie s obsluhou z jedného miesta a úplné základné príslušenstvo (kúpeľne a splachovacie záchodu), na základe čoho spĺňa charakteristiku na byt I. kategórie.