Rodinný dom súp. č. 5913 v kat. úz. Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV
Spisovná značka
D 1/2024
Všeobecná hodnota:
799 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Predmet Dražby

 

Výmera pozemku:
8062,13 m2
Zastavaná plocha:
524,06 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka, najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdením o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr pred otvorením dražby. 

3. vo forme bankovej záruky.

IBAN:
SK69 1100 0000 0026 2604 3984
VS:
1/2024

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR recovery, k. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486
LICITOR recovery, k. s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486
Opis predmetu dražby

Rodinný dom súp. č. 5913, na ulici Devínske Jazero, k.ú. Devínska Nová Ves

 

Predmetom dražby je stavba rodinného domu, súp. č. 5913, parc. KN č. 2749/2, 2749/5 v katastrálnom území Devínska Nová Ves. 

Vlastník neumožnil znalcovi vykonať riadnu obhliadku a zameranie nehnuteľnosti, preto je stavebnotechnický popis a stanovenie východiskovej a technickej hodnoty prevzaté z predloženého znaleckého posudku:

 

Pôvodná časť domu je z roku 1939, dom bol kompletne zrekonštruovaný a skolaudovaný v r. 1999. Je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom Terranova. Strecha je šikmá, zložená z viacerých sedlových striech, krytina je z pálenej keramickej škridly. Drevený krov je taktiež zateplený. Okná sú plastové, v podkroví sú strešné okná Velux. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu opatreného náterom. Vnútorné dvere sú z masívneho dreva do drevených zárubní. Radiátory sú plechové teplovodné. Na dome je bleskozvod a zabezpečovacie zariadenie. 

Suterén: 

V suteréne je 1 miestnosť s podlahou z betónovej mazaniny. 

Prízemie: 

Na prízemí je obývacia izba, kuchyňa, šatník, služobný byt so samostatným vchodom z exteriéru, kúpeľňa, WC, sauna, kotolňa, bazén. Podlaha v obývacej izbe, kuchyni, kúpeľni, WC, saune je keramická dlažba. V kuchyni je linka s rozvinutou dĺžkou 8m so sklokeramickou varnou platňou, zabudovanou umývačkou riadu, elektrickou rúrou a chladničkou. V kúpeľni je obklad po strop, rohová vaňa, samostatný sprchový kút, WC, bidet, umývadlo a bojler 150l. Vo WC je keramická misa a umývadlo, obklad do v. 2m. Pri saune je ochladzovňa s vaňou, sprchovacím kútom, umývadlom. V kotolni sú 2 kotly pre bazén a pre RD zn. EKOBAD. Pri bazéne s rozmermi 6,0 x 3,0 m je sprchovací kút, klimatizačné zariadenie. Schodisko do podkrovia je obložené mäkkým borovicovým drevom. Na terasách je mrazuvzdorná dlažba. 

Služobný byt pozostáva z kuchyne, kúpeľne a izby. V kúpeľni je plechová vaňa obložená, WC, umývadlo a bojler s objemom 80l. Kúrenie v služobnom byte je zabezpečené elektrickými konvertormi. V izbe je drevený strop. V kuchyni je linka dl. 3 m s nerezovým drezom. 

Podkrovie: 

V podkroví je chodba, izba, hosťovská izba, pracovňa, 2 kúpeľne, spálňa, 2 detské izby. Vo všetkým miestnostiach s výnimkou 1 detskej izby je keramická dlažba. V 1. kúpeľni je kruhová vaňa s vírivkou, sprchovací kút, WC a umývadlo, obklad po strop. V 2. kúpeľni je sprchovací kút, umývadlo, WC, bojler, keramický obklad po strop. 

 

Technický stav: 

Dom je so slabou, zanedbanou údržbou, čo je viditeľné predovšetkým v exteriéri domu. Drobné vady sú pozorovateľné aj v interiéri v podobe prasklín, lokálneho vyprskania omietok, či vlhnutia a plesní najmä v priestoroch hygieny a im priľahlých stenách. 

Drevené obklady fasády sú v zanedbanom stave, bez údržby a pravidelného natierania, na pokraji životnosti. Balkón zateká, omietka stropu pod balkónom je od masívneho zatekania plesnivá, opadáva, obnažuje sa železná výstuž vo vodorovných betónových konštrukciách. Dláždený povrch vonkajšej terasy je dopraskaný, na konci svojej životnosti. 

 

Znalec mal k dispozícii kolaudačné rozhodnutie č. 99/1946/Mč/H/37/08H z 21.6.1999, podľa ktorého bol dom po rekonštrukcii daný do užívania v roku 1999. Dom je murovaný s hr. stien 450 mm, zateplený. Dom je so slabou údržbou, bez realizácie bežných opráv. Životnosť stanovujem na základe zisteného stavu a spôsobu údržby odborným odhadom a v zmysle Metodiky Žilinskej univerzity na 90 rokov.