Dražba 1/12 4-izbového bytu súp. č. 1378 na ul. Horné Rakovce v obci Turčianske Teplice, okres Turčianske Teplice
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090623
Všeobecná hodnota:
10 200,00€
Najnižšie podanie:
5 100,00€

Dátum a čas konania dražby:
10.04.2024, 10:30
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – v suteréne)
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
1500€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
20.03.2024, 16:45
2. termín obhliadky:
04.04.2024, 16:45

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
2,23 m2
Podlahová plocha:
84,51 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090623

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Zuzana Šujanská, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Opis predmetu dražby

Byt č.45 v bytovom dome č.s.1378 k.ú.Turčianske Teplice

 

Ohodnocovaný byt sa nachádza v dome, ktorý je postavený v konštrukčnom panelovom systéme Bauring.

Nosné steny sú montované z plošných panelov hr.26cm. Dom má pôvodne plochú strechu s krytinou z ťažkej lepenky, pozinkované klampiarske konštrukcie a pôvodne brizolitovú fasádu. Dom má poštové schránky a domáce telefóny s otváračom vchodových dverí. Na dome sa v roku 2007 vykonala celková rekonštrukcia, v rámci ktorej boli obvodové steny zateplené, vyhotovená nová silikátová fasáda, vymenené všetky okná na bytoch aj chodbách za plastové s izolačným dvojsklom, bol zateplený strešný plášť a namontovaná nová strešná krytina, boli zateplené stropy nad pivničnými priestormi a namontované merače spotreby tepla na radiátoroch v bytoch.  V roku 2017 boli vymenené stupačky vody, kanalizácie a zemného plynu. V roku 2022 sa namontovala keramická nášľapná vrstva na vstupných schodoch do bytového domu a nerezové zábradlie, čo je pri tvorbe rozpočtového ukazovateľa zohľadnené v položke- ostatné pri dome.

Spoločné miestnosti umiestnené v suteréne nie sú vykurované, je tu rozvod TÚV, steny sú upravené olejovým náterom. Podlahy komunikačných priestorov sú z terazzo dlažby.Dom bol odovzdaný do užívania v roku 1982,stavebné poruchy neboli zistené, údržba domu je pravidelná, opotrebenie je vzhľadom k rekonštrukcii domu a bytu rátaná analyticky. 

Ohodnocovaný byt má štyri obytné miestnosti a príslušenstvo. Do príslušenstva patrí: kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC,  chodbička, komora, loggia a panelová pivnica umiestnená v suteréne domu. Byt bol čiastočne  rekonštruovaný v roku 2003. V rámci rekonštrukcie sa v obytných miestnostiach namontovala plávajúca podlaha, v ostatných miestnostiach je nová keramická dlažba, vymenilo sa vybavenie kuchyne, presklila sa loggia a v roku 2012 sa namontovali nové, vstupné bezpečnostné dvere. Ostatné vybavenie bytu je pôvodné, typové. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom a vnútornými hliníkovými žalúziami, dvere dyhované do obložkových zárubní. Radiátory v byte sú oceľové, s termoregulačným ventilom a meraním spotreby tepla. V kuchyni je   kuchynská linka na báze dreva, s nerezovým drezom s pákovou vodovodnou batériou, plynovým, kombinovaným sporákom a digestorom. Sú tu merače spotreby teplej a studenej vody. Na stene za linkou je nový, keramický obklad. V kúpeľni je nezabudovaná smaltovaná vaňa a umývadlo s pákovými vodovodnými batériami. Na stene je keramický obklad. Kúpeľňa je priamo vetraná. Vo WC je misa s kombi nádržkou a umývadlo s pákovou batériou, miestnosť je odvetraná ventilátorom. V byte je svetelná elektroinštalácia s automatickým istením, rozvody vody v pozinkovanom potrubí, rozvody kanalizácie v PVC potrubí a rozvod zemného plynu. Na loggii je na podlahe PVC .

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Spoločnými časťami domu sú: základy, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú: 2 sušiarne, 6 kočikárni, 1 práčovňa, 1 žehliareň,  1 miestnosť telekomunikácií, 37 spoločných miestnosti, terciálne rozvody pre príjem TV signálu, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky od hlavného domového uzáveru.