Rodinný dom súp. č. 1591 na ul. Horná v obci Košice - Krásna, Okres Košice IV
Spisovná značka
D 401222
Všeobecná hodnota:
249 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
223 m2
Zastavaná plocha:
88,32 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401222

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 1591 na pozemku parc.č. 5150/2 k.ú. Krásna 
POPIS STAVBY 
Rodinný dom je osadený na mierne svahovitom pozemku na parc. č. 5150/2 k.ú. Krásna (obec Košice – Krásna, Horná 7). Situovaný je v zástavbe rodinných domov, v tichej štvrti. Rodinný dom nie je podpivničený a má jedno nadzemné podlažie (prízemný bungalov). Dom je samostatne stojaci. Zastrešený je plochou strechou. Rodinný dom je riešený ako jednogeneračný. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2015 - jedná sa o novostavbu. 
Dispozičné riešenie
I.NP (prízemie): predsieň / chodba, obývacia izba, kuchynský kút, kúpeľňa, WC, tri izby a terasa 
Hlavné stavebné konštrukcie a technické vybavenie: 
- Základy - betónové základové rošty - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou 
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (YTONG hr. 300mm) 
- Deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky YTONG hr. 100mm) 
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové 
- Strecha - ploché strechy - jednoplášťové s tepelnou izoláciou hr. 200mm 
- Krytiny na plochých strechách - z fólií PVC 
- Klampiarske konštrukcie strechy - lakoplastové žľaby a zvody 
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne silikónové omietky + kontaktný zatepľovací systém 
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - hladké, sádrové 
- Vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne - vane - WC 
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva 
- Okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením 
- Okenné žalúzie - kovové 
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - veľkoplošné laminátové plávajúce 
- Dlažby a podlahy ost. miestností - gresové dlažby 
- Vybavenie kuchyne - kuchynská linka z materiálu na báze dreva - drezové umývadlo granitové - odsávač pár (digestor) - sklokeramická platňa - zabudovaná (vstavaná) elektrická rúra - zabudovaná (vstavaná) umývačka riadu - americká chladnička 
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá - umývadlo - vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla 
- Záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene 
- Ostatné vybavenie - kozub - s liatinovou teplovzdušnou vložkou 
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové elektrické 
– Zdroj vykurovania - lokálne - elektrické konvertory (3ks) 
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja 
- Zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický 
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie 
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická 
- Bleskozvod 
- Elektrický rozvádzač - s automatickým istením

Napojenie na inžinierske siete: Rodinný dom je napojený na verejný vodovod a kanalizáciu. NN prípojka je zemná. Rodinný dom nie je napojený na plynovod. 

Technický stav: Objekt domu sa nachádzal, v čase obhliadky, vo výbornom technickom stave (novostavba). S ohľadom na konštrukčné vyhotovenie predpokladám základnú životnosť objektu: 110 rokov.