3-izbový byt č. 81 v bytovom dome súp. č. 155 na ul. Chalúpková v obci Čadca, okres Čadca
Spisovná značka
D 5090922
Všeobecná hodnota:
98 800,00€
Najnižšie podanie:
50 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
11.10.2022, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
26.09.2022, 16:00
2. termín obhliadky:
05.10.2022, 16:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
11,86 m2
Podlahová plocha:
74,37 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090922

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Ing. Tomáš Fiolek, Mudroňova 43, 036 01 Martin, IČO: 45329711
Opis predmetu dražby

3-izbový byt č. 81 vo vchode F, prízemie,  bytový dom s. č. 155 v k. ú. Čadca – sídlisko Kýčerka – ulica Chalúpková
POPIS 
Popis bytového domu 
Bytový dom s. č. 155 je postavený na Chalupkovej ulici v Čadci na sídlisku Kýčerka na parcele CKN č. 3291/42. Bytový dom má suterén, prízemie a sedem poschodí. V bytovom dome je šesť samostatných vchodov. Na každom poschodí sú dva byty, v jednom vchode je 16 bytov, v bytovom dome je celkom 96 bytov. Obvodové steny ako aj deliace priečky sú prefabrikované panelové bez dodatočného zateplenia, deliace priečky sú panelové. Stropy sú železobetónové z prefabrikovaných dosiek. Schodisko je železobetónové prefabrikované s terazzovým povrchom. Podlahy v chodbách sú z keramickej dlažby, vstupná chodba so zádverím je tiež z keramickej dlažby. Strecha bytového domu je plochá s krytinou z ťažkých asfaltových pásov s hydroizolačným náterom. Okná na bytovom dome sú plastové s izolačným dvojsklom, vstupné dvere sú hliníkové. Bytový dom je napojený na inžinierske siete: elektrika, vodovod, kanalizácia, bleskozvod, vykurovanie z teplárne, bytový dom má výťah v každom vchode. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre jednotlivé byty, miestnosť na bicykle a kočíky. Podlaha v týchto miestnostiach je z PVC a z cementového poteru. 
Popis bytu 
Byt č. 81 je trojizbový na prízemí bytového domu v stredovej sekcii. 
 
DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:
Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva: predsieň, chodba, kuchyňa, kúpelňa, WC a lodžia. K bytu prislúcha pivnica umiestnená v suteréne bytového domu. Orientácia obytných miestností je prevažne JZ-JV. Omietky v byte sú stierkové. 
OKNÁ sú plastové s izolačným dvojsklom s oplechovaním z hliníkového plechu, vnútorné parapety sú plastové. Na oknách sú hliníkové lamelové žalúzie. 
DVERE sú hladké plné v oceľových zárubniach, vstupné dvere sú koženkové. 
PODLAHY v obytných miestnostiach aj v ostatných miestostiach sú z PVC, v pivnici je betónový poter. 
BYTOVÉ JADRO je umakartové. 
V KÚPEĽNI sa nachádza rovná smaltovaná vaňa, keramické umývadlo, výtokové armatúry sú ostatné, vo WC kabíne sa nachádza kombi klozet. 
KUCHYŇA je vybavená kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva s dĺžkou 2,0 m, s nerezovým drezom s odkladacou plochou, pákovou výtokovou armatúrou a so sklokeramickým šporákom a s digestorom. Zástena pri kuchynskej linke je z keramického obkladu. 
VYKUROVANIE bytu je ústredné, teplovodné cez oceľové panelové radiátory s meračmi tepla. Vodomer sa nachádza vo WC, elektromer je na chodbe pred vstupom k bytom. 
Údaje o začatí užívania:
Bytový dom bol daný do užívania v roku 1982. V roku 2010 boli vymené vchodové dvere, v roku 2016 čiastočne podlahy na chodbách, v roku 2019 strešná krytina, v roku 2020 zvončeky na chodbách. Počas užívania bytu bola v kuchyni vymenená kuchynská linka s vybavením. Tieto údaje zodpovedajú konštrukčnému, materiálovému a dispozičnému riešeniu bytového domu. Údržba vykonávaná na byte je bežná. Ide o byt s typovým vybavením v pôvodnom stave. Životnosť je stanovená odborným odhadom na 80 rokov, opotrebenie je počítané lineárnou metódou. 

Adresa: Chalúpková 155, Čadca