4-izbový byt v apartmánovom komplexe NICE VILLAGE, Bojnice + 1 x vonkajšie státie + 1 x garážové státie, ulica Zámok a okolie v obci Bojnice, okres Prievidza
Spisovná značka
D 5090422
Všeobecná hodnota:
236 000,00€
Najnižšie podanie:
236 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
17.08.2022, 11:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
24000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
01.08.2022, 11:00
2. termín obhliadky:
09.08.2022, 14:00
3. termín obhliadky:
12.08.2022, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
144,27 m2
Podlahová plocha:
123,81 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090422

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Mgr. Tomáš Timoranský, Pribinova , 940 02 Nové Zámky
Opis predmetu dražby

BYT: 4 izbový byt, ulica Zámok a okolie č. 3A/5, k. ú. Bojnice 

APARTMÁNOVÝ DOM – NICE VILLAGE 

Popis BYTU : Byt sa nachádza na prízemí domu, vnútorné steny bytu - obklad stien sadrokartónovými doskami, obvodové múry monolitické betónové so zateplením, deliace priečky sadrokartónové, stropy sú monolitické betónové so SDK podhľadom, okná – hliníkové s izolačným dvojsklom, bytové jadro sadrokartónové, v kuchyni sa bude nachádzať kuchynská linka na báze dreva, sklo – keramická varná platňa, zabudovaná el. rúra, odsávač pár, kompozitový drez s odkvapkávačom na riad, nerezová páková batéria, zabudovaná umývačka riadu, zabudovaná chladnička s mrazničkou a keramický obklad, v kúpeľni sa bude nachádzať keramické umývadlo, nerezová páková batéria, sprchový kút, nerezová páková batéria so sprchou, WC so zabudovanou nádržkou v stene a keramický obklad, v druhej kúpeľni sa bude nachádzať keramické umývadlo, nerezová páková batéria, sprchový kút, nerezová páková batéria so sprchou, vaňa, nerezová páková batéria so sprchou a keramický obklad samostatnom záchode sa bude nachádzať keramické umývadlo, nerezová páková batéria, WC so zabudovanou nádržkou v stene a keramický obklad, vykurovanie zabezpečené stropným infražiarením, ohrev TÚV – el. zásobníkový ohrievač, elektroinštalácia s poistkovými automatmi v byte - nedokončené, prípojky studenej a teplej vody od stúpacích vedení sú hliníkoplastové, prípojky kanalizácie do zvislých rozvodov z PVC, TV a internetové rozvody pod omietkou. 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktorým je obytná kuchyňa, 2x chodba, 2x kúpeľňa, WC a terasa. Celková vypočítaná výmera podlahovej plochy bytu je 105,46 m2 – súčet plôch obytných miestností a príslušenstva bytu bez plochy logií a balkónov.

Byt celkovo možno hodnotiť ako holo-byt, nie je dokončený, nachádza sa v obytnej časti kúpeľného mesta Bojnice, v tesnej blízkosti historického centra Bojníc a zámku, v tichom a bezpečnom prostredí s nádherným výhľadom na okolie , kompletná infraštruktúra kúpeľného historického mesta, garážové parkovacie státie k bytu, vonkajšie parkovacie státie prislúchajúce k bytu.