2-izbový byt č. 11 v bytovom dome súp. č. 3233 na ul. 1. Čsl. brigády v obci Vrútky, Okres Martin
Spisovná značka
D 5090921
Všeobecná hodnota:
76 400,00€
Najnižšie podanie:
76 400,00€

Dátum a čas konania dražby:
27.06.2022, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
8000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
08.06.2022, 14:00
2. termín obhliadky:
22.06.2022, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
17,79 m2
Podlahová plocha:
36,14 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090921

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Jaroslav Plichta, Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 215 811
Opis predmetu dražby

2 izbový byt č. 11 v bytovom dome súp.č. 3233/5, ulica 1. Čsl. Brigády,  k.ú. Vrútky 

Byt č. 11 na 2. poschodí je dvojizbový s príslušenstvom: zádverie, kuchynský kút v obývacej izbe, kúpeľňa s WC, byt nemá pivnicu, nemá balkón ani lodžiu. 

Byt sa nachádza v nadstavbe podkrovného podlažia z r. 2015, je štandardne vybavený, je napojený na vodovodnú, teplonosnú, elektrickú, telefónnu, kanalizačnú prípojku, káblovú TV a domový telefón. V byte sú rozvody teplej a studenej vody, ohrev TÚV a vykurovanie je z ústredného zdroja, radiátory sú doskové s termoregulačnými ventilmi, elektroinštalácia je svetelná s poistkovými automatmi. 

*PODLAHY sú v izbách veľkoplošné laminátové parkety, v zádverí a v kúpeľni s WC je keramická dlažba;

*OKNÁ sú plastové so žalúziami, DVERE drevené dyhované plné a presklené v drevených obložkových zárubniach, vchodové dvere sú bezpečnostné;

*Na stenách a stropoch sú hladké omietky; 

*Z vnútorného vybavenia sa v kuchynskom kúte nachádza kuchynská linka s nerezovým drezovým umývadlom a nerezovou pákovou batériou, zabudovaný sporák so sklokeramickou varnou doskou a rúrou, digestor, drevená zástena za linkou. Uvedené vybavenie kuchyne je predmetom dražby;

*Bytové jadro je murované, kde sa nachádza sprchovací kút so štvrťkruhovou sprchovou vaňou, plastovými dverami, nerezovou pákovou batériou so sprchou, keramické umývadlo s nerazovou pákovou batériou osadené v kúpeľňovej skrinke, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene, rebríkový radiátor, keramický obklad stien.

Byt je v dobrom technickom stave. S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Vzhľadom na vek domu, jeho rekonštrukciu a nadstavbu a celkový stavebno-technický stav, je opotrebovanie vypočítané analytickou metódou.

 

POPIS bytového domu: 

Bytový dom súp.č. 3233 sa nachádza na ul. 1. Československej brigády 5 na pešej zóne v úzkom centre mesta Vrútky okres Martin, v zástavbe bytových domov a polyfunkčných budov pre obchod a služby. V meste Vrútky je vzhľadom na dobrú dostupnosť okresných miest Martin, Ružomberok, a aj krajského mesta Žilina zvýšený záujem o kúpu bytov. Vchod do domu je priamo z pešej zóny, vo dvore z východnej strany domu majú vlastníci v užívaní parkovisko s vyhradenými parkovacími miestami k jednotlivým bytom. Prístup k domu je po spevnenej komunikácii, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. 

Bytový dom je zrekonštruovaný, udržiavaný v dobrom technickom stave. Byt sa nachádza na 2. poschodí, je štandardne vybavený, je v dobrom technickom stave, orientácia obytných miestností je na východnú stranu. V tesnej blízkosti domu je pešia zóna, autobusové nástupište, železničná stanica. Dostupnosť centra okresného mesta Martin je MHD alebo autom do 15 min. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy. Prírodné lokality Malej Fatry nad 1 km.

Bytový dom je postavený v radovej zástavbe bytových domov, má jeden vchod od ulice a jeden z dvora, dom má jedno podzemné podlažie, kde sú pivnice, spoločné miestnosti a kotolňa, dom má tri nadzemné podlažia a nadstavbu podkrovného podlažia, kde v I. NP sú umiestnené nebytové priestory - dva obchody, v ostatných nadzemných podlažiach sú byty, v dome je celkom 17 bytov. Bytový dom bol postavený v r. 1934, kompletná rekonštrukcia domu a nadstavba podkrovného podlažia bola skolaudovaná v r. 2015. Dom je napojený na verejné rozvody vody, kanalizácie, elektriny, plynu, káblovú TV, má vlastnú plynovú kotolňu, nemá výťahy, chránený je bleskozvodom. Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie murované, vodorovné nosné konštrukcie železobetónové s rovným podhľadom, vonkajšia úprava fasád na báze umelých látok, strecha je sedlová s vikierom, krytina strechy z pozinkovaného farbeného plechu, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, schodisko je železobetónové s povrchom z keramickej dlažby, na chodbách je keramická dlažba, keramický obklad sokla na schodisku a chodbách, vnútorné omietky hladké, vonkajšie fasády sú zateplené s povrchovou úpravou na báze umelých látok, okná sú plastové, vchodové dvere plastové presklené s domovým elektronickým vrátnikom. Dom je udržiavaný v dobrom technickom stave. 

 

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť. 

 

Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, vodovodné, kanalizačné, elektrické, teplonosné, telefónne a plynové domové prípojky od hlavného domového uzáveru a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu

Adresa: 1. Čsl. brigády 3233, Vrútky