3-izbový byt č. 1 v bytovom dome súp. č. 404 v obci Demandice, okres Levice
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 1 deň
Spisovná značka
D 400921
Všeobecná hodnota:
24 200,00€
Najnižšie podanie:
24 200,00€

Dátum a čas konania dražby:
09.12.2021, 11:30
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
17.11.2021, 14:00
2. termín obhliadky:
01.12.2021, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
35,50 m2
Podlahová plocha:
66,92 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
400921

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Bytový dom súpisné č. 404, Byt č.1, prízemie (2.NP), vchod č.1 v obci Demandice, okres Levice

 POPIS

Obytný dom súp. č. 404 sa nachádza v obci Demandice, okres Levice na Hlavnej ulici, má 3 nadzemné podlažia. Dom je typu OKAL.

Predmetný byt sa nachádza na druhom podlaží. Základy bytového domu sú betónové s vodorovnou izoláciou, podlahy v 1.NP betónové, na vstupných chodbách sú podlahy keramické. Priečky sú tehlové, hrúbky 10cm a 30cm. Zárubne v priečkach sú oceľové a dvere bez zasklenia plné drevené. Okná sú zdvojené drevené, strop je z   prefabrikovaných panelov. Nosné steny budovy sú zo siporexových tvárnic hrúbky 40cm, priečky z tehál hrúbky 10cm a 15cm. Schodiskové ramená a podesty sú drevené na drevenej konštrukcii. Schodišťové ramená sú s dreveným zábradlím s drevenou výplňou do výšky 1m. Bytový dom má balkóny a pivničné kobky. Strešný plášť je vytvorený na sedlovom drevenom krove z pozinkovaného plechu, nainštalovaný je bleskozvod. Fasáda je na 1.podlaží zo škrabaného brizolitu, na 2. a 3. podlaží na báze umelých látok. Obytný dom je bez výťahu. Vertikálnu komunikáciu tvorí drevené schodisko. Spoločné zariadenia tvoria okrem pivničných kobiek priestor pre práčovňu, sušiareň, miestnosť pre bicykle a kočíky. Vo vchode sú dve bytové jednotky.

 Predmetný byt má 3 izby, kuchyňu, chodbu, kúpeľňu, WC, pivnicu a balkón. Okná sú drevené zdvojené s vnútornými kovovými žalúziami. Dvere sú drevené plné a presklené dyhované, podlahy v obytných miestnostiach a kuchyni tvoria laminoparkety, ostatné podlahy sú keramické. V kuchyni je elektrický šporák s bežnou kuchynskou linkou, v kúpeľni je sprchovací kút, umývadlo, obklad stien je keramický, záchod vo WC je splachovací. Vykurovanie je ústredné kotlom ktorý slúži len tomuto bytu. 

Obvodové steny 2. a 3. NP je riešené z obvodových dierovaných drevených panelov z vonkajšej a vnútornej strany, vyplnené s tepelnou izoláciou hrúbky 18cm. Nosnú konštrukciu tvoria drevené hranoly. Vnútorné priečky sú drevené s vnútornou tepelnou izoláciou hrúbky 5cm a 12cm. Vodorovné nosné konštrukcie sú drevené trámové stropy s rovným podhľadom. Preklady sú drevené. Dvere su drevené dyhované so sklenenou výplňou v drevených zárubniach. 

Stavba je napojená na vodovod, plynovod, elektrickú rozvodnú sieť, bez možnosti napojenia na kanalizáciu. Splašky sú zvedené do žumpy.

Adresa: 935 85 Demandice