Rodinný dom súp. č. 47 na ul. Hlavná v obci Červený Hrádok, okres Zlaté Moravce
Spisovná značka
D 5090321
Všeobecná hodnota:
158 000,00€
Najnižšie podanie:
158 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
09.12.2021, 11:00
Miesto konania dražby:
Penzión ARTin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra (salónik)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
15000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
17.11.2021, 13:00
2. termín obhliadky:
01.12.2021, 13:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1305 m2
Zastavaná plocha:
295,68 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090321

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Opis predmetu dražby

Rodinný dom: Rodinný dom súp. číslo 47, ul. Hlavná, par. č. 584/84, k.ú. Červený Hrádok, obec Červený Hrádok, okres Zlaté Moravce

 POPIS STAVBY

Rodinný  dom z roku 2004 a 2006 je  voľne stojaca, nepodpivničená jednopodlažná stavba s obytným podkrovím, zastrešená   sedlovou strechou. Postavený je na mieste pôvodného rodinného domu s.č. 47 na par. č. 584/84. Tento bol asanovaný.   

Je dobre dispozične riešená. Nevykazuje zavlhlé miesta vplyvom spodnej vody. Dom je  primerane dobre udržiavaný. Technický stav stavby rodinného domu murovaného z pálených tehál hr. 45 cm v časti prízemie a 30 v podkroví zodpovedá priemernej základnej životnosti 100 rokov.

Objekt je napojený na verejný vodovod, zemný plyn a el. sieť.  Odkanalizovanie do vlastnej žumpy.

Dispozične je nehnuteľnosť riešená nasledovne:

- prízemie :       zádverie zo schodiskom + chodba, WC, kuchyňa, komora, predná izba, kúpeľňa, spálňa, obývacia izba                            

- podkrovie :     schodisko z prízemia, chodba, kúpeľňa, tri izby, loggia                     

Popis konštrukcií::

1. Nadzemné podlažie

- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická) v skladobnej hr. 45 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické

- Schodisko - liate terazzo, betónová, keramická dlažba

- Strecha - krovy - väznicové sedlové; krytiny strechy na krove - plechové z hliníka - typ ROVA; klampiarske konštrukcie strechy - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;  - vane;   - WC min. do výšky 1 m;  - kuchyne min. pri sporáku a dreze 

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené dyhované; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - látkové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou zabudovanou rúrou;  - sporák plynový - varná jednotka (štvorhoráková);   - odsávač pár;  - drezové umývadlo nerezové s odkvapkávačom na zeleninu.;  - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová;  - umývadlo; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (PROTHERM)

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - kotol ústredného vykurovania

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická;  - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením

- Vnútorné rozvody plynu - rozvod zemného plynu

Konštrukcie naviac - klimatizačná jednotka

1. Podkrovné podlažie

- Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál (plná, metrická) v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)

- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové

- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - vápenné a vápenno-cementové hladké

- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky;   - vane

- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - látkové

- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby

- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá;  - umývadlo;  - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou;  - pákové nerezové; záchod - splachovací bez umývadla

- Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - podlahové teplovodné

- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja

- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové  potrubie

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná

Nedokončená kúpeľňa.

Adresa: Hlavná 47, 951 82 Červený Hrádok