3-izbový byt na ul Dopravná, v k. ú. Rača, okres Bratislava
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5091019
Všeobecná hodnota:
112 000,00€
Najnižšie podanie:
112 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
20.07.2020, 11:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
11200€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
30.06.2020, 14:00
2. termín obhliadky:
10.07.2020, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Byt č. 42 nachádzajúci sa na 7. poschodí bytového domu súp. č. 3121, vo vchode - Dopravná 4, vrátane spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo výške 91/10000, v k. ú. Rača, okres Bratislava III, zapísaný na LV č. 5267.

Podlahová plocha:
68,69 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5091019

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Ján Kováč, ako správca úpadcu Miroslav Kittler "v konkurze" a Ing. Miroslav Kapolka, ako správca úpadcu Zlatica Kittlerová "v konkurze"
Opis predmetu dražby

3-izbový byt na ul.  Dopravná, v k. ú. Rača, okres Bratislava

 

Predmetný byt č. 42 sa nachádza na 7. podlaží panelového bytového domu súp. č. 3121, parc. č. 4671/4, k. ú. Rača na Dopravnej ul. or. č. 4. Byt pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, hala, kúpeľňa, WC a pivnica. K bytu patrí loggia. Podlahová plocha loggií sa do celkovej plochy bytu nezapočítava. V byte bola vykonaná rekonštrukcia približne pred 10 rokmi. V rámci rekonštrukcie bol byt dispozične zmenený tak, že bola zväčšená kúpeľňa. V rámci rekonštrukcie bolo vymurované bytové jadro, vymenené okná, podlahové krytiny, elektroinštalácia v kuchyni.  Povrchy podláh obytných miestností, kuchyne a haly tvoria veľkoplošné laminátové parkety, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Steny a stropy miestností sú upravené hladkými omietkami, opatrené maľbou. V mieste kuchynskej linky, v kúpeľni a vo WC je vyhotovený keramický obklad stien. V kúpeľni je plastová vaňa a keramické umývadlo. WC je kombi. Okná v byte sú plastové zdvojené. Dvere sú dyhované, osadené v oceľových zárubniach.  Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. Vykurovanie je ústredné teplovodné, radiátory sú oceľové rebrové s meračmi spotreby tepla. V byte je rozvod studenej a teplej vody, plynu, kanalizácie. Vybavenie kuchyne tvorí kuchynská linka z materiálov na báze dreva, nerezový drez s pákovou vodovodnou batériou, kombinovaný sporák s digestorom. V hale je vstavaná skriňa typu rolldoor.


Adresa: Dopravná 3121/4, 831 06 Bratislava, Slovakia