3-izbový byt v obci Plavecký Peter, okres Senica
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5090919
Všeobecná hodnota:
15 000,00€
Najnižšie podanie:
15 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
20.07.2020, 12:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
200€
Dražobná zábezpeka:
4000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
30.06.2020, 11:00
2. termín obhliadky:
10.07.2020, 11:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Predmet Dražby

Byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu súp. č. 126, vo vchode č. 1, vrátane spoluvlastníckeho podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve: 8380/100000, v k. ú. Plavecký Peter, okres Senica, zapísaný na LV č. 556 a hospodárska budova s. č. 308, postavený na parc. č. 3655/188, v k. ú. Plavecký Peter, okres Senica, zapísaná na LV č. 1291.

Podlahová plocha:
67,85 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby. 3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom. 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090919

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, Ružomberok, ako správca Bc. Jana Madejová, rod. Havierová"v konkurze"
Opis predmetu dražby

3-izbový byt v obci Plavecký Peter, okres Senica

Predmetný byt sa nachádza v murovanom obytnom dome s plochou strechou, ktorý má celkom 1+3 podlažia, 2 vchody, v dome je celkom 12 bytov, v technickom podzemnom podlaží sú pivnice a spoločné priestory, na ďalších podlažiach sú po dva byty. Dom je murovaný z tehlových murív, stropy sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, strecha plochá, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu, vonkajšie omietky brizolitové, dom nemá výťah, je napojený na základné inžinierske siete. 

Dispozične predmetný byt pozostáva z troch obytných miestností a s príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, malá loggia a dve pivnice v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom /bez loggie/ je 67,85 m2. Byt v súčasnom období nie je obývaný, je čiastočne zdevastovaný, chýba zariadenie kuchyne, v kúpeľni chýbajú vodovodné batérie, v časti kúpeľne a vo WC chýbajú keramické obklady stien. Vnútorné omietky v byte sú vápenné hladké, podlahy v izbách plávajúce, z veľkoplošných laminátových parkiet, v jednej izbe z bukových vlysov, v chodbe, kuchyni, kúpeľni a WC sú keramické dlažby, okná sú plastové, vnútorné dvere drevené dyhované. Kuchyňa je bez vnútorného vybavenia, v kúpeľni sú rohová vaňa, umývadlo a sprcha, batérie chýbajú, samostatné WC je bez umývadla, v byte v súčasnom období nie je ústredné vykurovanie. 

Príslušenstvo:

Hospodárska budova súp. č.308 na p.č. 3655/6

Hospodárska budova súp. č. 308 na parc. č. 3655/6 je jednopodlažná stavba, ktorá je súčasťou radovej výstavby, je krajným objektom v rade.

Adresa: Plavecký Peter 126