3-izbový byt č. 43 v bytovom domu súp. č. 204 na ul. Komárňanská v kat. úz. Veľký Meder, okres Dunajská Streda
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 17 dní
Spisovná značka
D 400524
Všeobecná hodnota:
89 100,00€
Najnižšie podanie:
80 190,00€

Dátum a čas konania dražby:
08.07.2024, 12:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Alan Schwartz, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
19.06.2024, 12:00
2. termín obhliadky:
25.06.2024, 12:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
13,98 m2
Podlahová plocha:
76,31 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK3909000000005163412897
VS:
400524

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt č.43, 6.poschodie, vchod č.102, súp.č.204, ul.Komárňanská

Trojizbový byt sa nachádza na piatom poschodí (6.NP) obytného domu, ktorý je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, plynovod, elektrické vedenie, telefón i káblový televízny rozvod . Obytný dom je vybudovaný z celoplošných železobetónových panelov. Schodište je panelové, pokryté vrstvou PVC. Strecha je plochá.Byt bol úplne zrekonštruovaný v roku 2010:Zo schodiska sa vchádza do predsiene, z ktorej sa vstupuje do ostatných miestností bytu. Byt je vykurovaný zo sídlištnej kotolne. Teplá úžitková voda sa získava taktiež zo sídlištnej kotolne. Radiátory sú panelové s meraním a reguláciou. Byt je vybavený kuchynskou linkou atypickou drevenou dĺ. 3,60 m s nerezovým drezom, odsávačom pár, kombi sporákom, špajzovou skriňou.Vnútorné vybavenie kúpeľne je  sprchou (miesto vane)  umývadlom keramickým,  vodovodné batérie pákové nerezové.   Záchod je s murovaným bytovým jadromPodlahy v izbách, kuchyni a v predsieni sú laminátové,  v kúpeľni a WC je keramická dlažba. Obklady stien sú v   v kuchyni pri kuch.linke, v kúpeľni   a záchode výšky až po strop.Okná sú drevené s plast.žalúziami, dvere sú drevené hladké do oceľovej zárubne. Vchodové dvere do bytu sú bezpečnostné. Vstupné dvere do obytného domu sú plastové, ovládateľné z bytu, kde je domáci telefón. V spálni je zabudovaná skriňa dĺ.2,40 m.Súčasťou bytu je všetka vnútorná inštalácia ( potrubné rozvody vody, plynu, ústredného kúrenia, elektroinštalácia, odpady a pod.), okrem stúpacích vedení vrátane uzavieracích ventilov.