3-izbový byt č. 35 v bytovom dome súp. č. 471 v obci Turzovka, okres Čadca
Nekupujte,
dražte!
Spisovná značka
D 5150121
Všeobecná hodnota:
56 600,00€
Najnižšie podanie:
56 600,00€

Dátum a čas konania dražby:
22.03.2023, 10:00
Miesto konania dražby:
sídlo dražobníka – Sládkovičova 181/6, 010 01 Žilina (dražobná miestnosť – na 2. poschodí)
Minimálne prihodenie:
300€
Dražobná zábezpeka:
5000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
01.03.2023, 15:30
2. termín obhliadky:
16.03.2023, 15:30

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
31,67 m2
Podlahová plocha:
66,98 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,   že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5150121

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
ENERGETIKA TURZOVKA, S.R.O., Stred 409, 023 54 Turzovka, IČO: 31 619 436
Opis predmetu dražby

Byt č. 35 na 9. poschodí bytového domu s. č. 471 v k. ú. Turzovka 

POPIS 

 Popis bytového domu 

Bytový dom je postavený v miestnej časti Stred v centre Turzovky na parcele CKN č. 427/8. Bytový dom má jeden vchod, pozostáva z prízemia s technickým zázemím a dvanástich poschodí. Na prízemí sa nachádzajú spoločné priestory pre byty (miestnosť pre kočíky, bicykle). Na každom poschodí sa nachádzajú štyri byty, v bytovom dome je celkom 48 bytov. Obvodové steny ako aj deliace priečky sú panelové plošné. Bytový dom je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom z polystyrénu a omietnutý fasádnou omietkou na báze umelých látok. Sokel na bytovom dome je omietnutý. Stropy sú železobetónové doskové. Schodisko je železobetónové prefabrikované s terazzovým povrchom. Podlahy v chodbách pred bytmi, v spoločných priestoroch, vstupná chodba a zádverie je z keramickej dlažby. Strecha obytného domu je plochá pokrytá ťažkou hydroizolačnou krytinou. Okná na bytovom dome sú plastové s izolačným dvojsklom, vstupné dvere sú presklené hliníkové, ostatné dvere sú hladké plné. Bytový dom má dva výťahy. Bytový dom je napojený na inžinierske siete: elektrika, vodovod, kanalizácia, vykurovanie z teplárne. 

Popis bytu 

Predmetný byt č. 35 je trojizbový na 9. poschodí (10. NP) bytového domu v krajnej sekcii. Pozostáva z troch obytných miestností a príslušenstva: kuchyňa, predsieň, šatník, komora, kúpeľňa a WC. K bytu patrí lodžia, ktorá je prístupná z kuchyne. Orientácia obytných miestností je prevažne JV-JZ. Vybavenie bytu je uvažované ako pôvodné, štandardné, s typovým vybavením bez vykonaných rekonštrukcií alt. viď poskytnutý pôdorys: okná sú plastové s izolačným dvojsklom s oplechovaním z hliníkového plechu s laminátovými vnútornými parapetami. Dvere sú plné alt. presklené v oceľovej zárubni, vstupné dvere sú hladké plné alt. koženkové. Podlahy v celom byte sú z PVC, v kúpeľni, WC a v lodžii je podlaha z keramickej dlažby. Bytové jadro je umakartové. V kúpeľni sa nachádza smaltová rovná vaňa, keramické umývadlo, steny sú obložené keramickým obkladom, batérie sú pákové. Vo WC sa nachádza kombu klozet, steny sú obložené keramickým obkladom. Kuchyňa je vybavená kuchynskou linkou z materiálu na báze dreva s rozvinutou šírkou 3 m, s nerezovým drezom s odkladacou plochou, so sklokeramickým šporákom s elektrickou rúrou. Omietky v byte sú vápenné štukové. Vykurovanie bytu je ústredné, teplovodné z teplárne cez liatinové rebrové alt. plechové panelové radiátory s vlastným meraním spotreby tepla. Istenie bytu je automatickými ističmi umiestnenými nad vstupnými dverami. Vodomer sa nachádza v kúpeľni s WC, elektromer je na chodbe pred ohodnocovaným bytom.

Údaje o začatí užívania 

Ako doklad o začatí užívania bytového domu bolo zadávateľom znalcovi poskytnuté Kolaudačné rozhodnutie OÚ ŽP v Turzovke č. j. ŽP-75-38-1312/92 zo dňa 23.12.1992. V roku 2010 bol bytový dom zateplený, boli na bytovom dome vymenené okná, vstupné dvere. Tieto údaje zodpovedajú konštrukčnému, materiálovému a dispozičnému riešeniu bytu a bytového domu. Opotrebenie je počítané lineárnoumetódou so stanovením životnosti odborným odhadom na 100 rokov.