Rodinný dom + reštaurácia súp. č. 106 na ul. Mierová v obci Strážske, okres Michalovce
Nekupujte,
dražte!
Začína
o 20 dní
Spisovná značka
D 402121
Všeobecná hodnota:
225 000,00€
Najnižšie podanie:
202 500,00€

Dátum a čas konania dražby:
07.06.2022, 11:30
Miesto konania dražby:
Reštaurácia SORAYA, Levočská 2, 080 01 Prešov (budova Vzorodevu), salónik – 1. poschodie
Minimálne prihodenie:
500€
Dražobná zábezpeka:
10000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
19.05.2022, 14:00
2. termín obhliadky:
26.05.2022, 14:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1191 m2
Zastavaná plocha:
659,37 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
402121

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 106, postavený na parc. č. 982/2, ul. Mierová,  k.ú. Strážske, okres Michalovce

POPIS STAVBY

 Rodinný dom v k.ú. Strážske č.s. 106, postavený na parc.č. 982/2,  je samostatne stojaci, s prístupom po verejných spevnených komunikáciách, umiestnený v rovinatom teréne, v zastavanom území obce. Dom je trojpodlažný, vrátane čiastočného podpivničenia. Stavba je užívaná na základe dvoch právoplatných kolaudačných rozhodnutí vydaných najprv pre bytovú jednotku v 2.NP v roku 2008 a následne pre reštauračnú časť v 1. NP v roku 2013. 

Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektrickej energie, plynu, kanalizácie.

POPIS PODLAŽÍ

1. Podzemné podlažie

Podzemné podlažie - suterén predstavuje čiastočne podpivničenie rodinného domu v južnej polovici domu, je zapustené v priemernej hĺbke 2 m pod úrovňou terénu. 

DISPOZÍCIA 1. PP: schodisko, chodba, kotolňa, 4x sklad. Steny sú murované z tvárnic Ytong s hrúbkou nosných obvodových stien 400 mm, strop je monolitický železobetónový, s rovným podhľadom. Vonkajšie omietky sú na báze umelých látok do 1/3 plochy. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Obklady keramické sú pri WC, umývadle a dreze. Okná sú drevené eurookná. Dvere sú hladké. Podlahy betónové s cementovým poterom, vo WC je keramická dlažba. V kotolni je kotol na plyn značky Viessman a 2 zásobníkové ohrievače teplej vody. Na podlaží je rozvod studenej a teplej vody plastovými rúrkami, rozvod elektrickej energie svetelnej, rozvod kanalizácie plastovými rúrami, rozvod plynu.  Vybavenie: v kotolni je kotol na plyn značky Viessmann, 2 zásobníky teplej vody, splachovací záchod kombi, keramické umývadlo a dvojitý nerezový drez s pákovými vodovodnými batériami.

 1. Nadzemné podlažie

V 1. nadzemnom podlaží (prízemie) je DISPOZÍCIA: terasa, 4 vstupy, zádverie,  reštauračná miestnosť (izba), chodba, schodisko, kuchyňa, sklady, hygienické miestnosti

Dom je postavený na základových pásoch betónových. Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú murované z tvárnic Ytong hrúbky 400 mm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Stropná konštrukcia je monolitická železobetónová s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s polvalbami, s hambálkovou konštrukciou krovu, s krytinou z asfaltových šindľov. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka stien je na báze umelých látok nad 2/3 plochy. Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné štukové, keramický obklad je v hygienických miestnostiach a v kuchyni. Povrchy podláh: vo všetkých priestoroch a miestnostiach je keramická dlažba s teplovodným podlahovým kúrením. Schody sú  monolitické   železobetónové, s nášľapnou vrstvou z cementového poteru.  Okná sú drevené eurookná s izolačným dvojsklom, vnútorné dvere sú dyhované, čiastočne presklené. Vykurovanie domu je ústredné, kotlom na plyn, s podlahovým teplovodným kúrením. Elektrická energia je svetelná a motorická. Rozvod studenej a teplej vody rúrkami PVC, rozvod elektrickej energie, rozvod plynu, rozvod kanalizácie. Rozvod televízny pod omietkou.

V kuchyni sa nachádzajú zariadenia a technológie veľkokapacitných kuchýň, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia. Hygienické miestnosti sú vybavené splachovacími záchodmi, pisoármi, keramickými umývadlami s pákovými vodovodnými batériami. 

 2. Nadzemné podlažie

 V 2. nadzemnom podlaží (podkrovie) je dispozícia: chodba so schodiskom, 4 izby, obývacia izba spojená s kuchyňou, kotolňa, balkón, kúpeľňa, WC, šatník, terasa. 

Zvislé nosné a obvodové konštrukcie sú murované z tvárnic Ytong hrúbky 400 mm. Priečky sú murované z tehál hrúbky 150 mm. Konštrukcia stropu je drevená trámová s rovným podhľadom.

Vonkajšia omietka stien je na báze umelých látok do 1/3 plochy.  Vnútorné omietky stien a stropov sú vápenné štukové. Povrchy podláh: vo všetkých priestoroch je keramická dlažba. Okná sú drevené eurookná s izolačným dvojsklom a drevené strešné okná. Dvere sú dyhované, čiastočne presklené. V kúpeľni a WC je samostatný sprchový kút,  laminátová vaňa, 2 x keramické umývadlo, pákové vodovodné batérie, splachovací záchod so zabudovanou nádržkou v stene.  Kúrenie je ústredné kotlom na plyn značky Viessmann, v izbách sú plechové panelové radiátory. Rozvod elektrickej energie svetelnej, rozvod studenej a teplej vody PVC rúrkami, rozvod kanalizácie. V izbe je zastavaná skriňa.

Adresa: Mierová 106, Strážske