BYT A NEBYTOVÉ PRIESTORY V BUDOVE S.č. 198 S NÁZVOM SKI HOTEL-UNIPHARMA APARTMENTS V K.Ú. DONOVALY, OKRES BANSKÁ BYSTRICA
Spisovná značka
D 500120
Všeobecná hodnota:
4 800 000,00€
Najnižšie podanie:
4 800 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
29.09.2020, 11:00
Miesto konania dražby:
Residence Hotel & Club, Donovaly 198, 976 39 Donovaly (salónik PANORAMA č. 705 – na 7. poschodí)
Minimálne prihodenie:
5000€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
09.09.2020, 10:00
2. termín obhliadky:
25.09.2020, 10:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
3271,98 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

4. vo forme notárskej úschovy. 

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
500120

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
ITALMARKET SLOVAKIA, a.s., Holubyho 1/A, 811 03 Bratislava
Opis predmetu dražby

Byt a nebytové priestory v budove s. č. 198 s názvom SKI Hotel-Unipharma Apartments v k. ú.
Donovaly, okres Banská Bystrica

Byt č. 705, ako aj ďalšie priestory, sa nachádza v budove č. súp. 198 s názvom SKI Hotel-Unipharma Apartments č. súp. 198, k. ú Donovaly, v obci Donovaly, okres Banská Bystrica, konkrétne v stredovej rekreačnej časti obce, ktorá leží v horskom prírodnom prostredí cca 25 km od krajského mesta Banská Bystrica smerom na Ružomberok a je známou rekreačno-turistickou lokalitou s navštevovaným strediskom najmä zimných športov. Budova má celkom 2 podzemné, 7 nadzemných a 2 podkrovné podlažia, ide o hotelový objekt, ktorý bol daný do užívania v roku 2009.  Objekt je pôdorysne postavený do tvaru L, konštrukčne ide o kombinovaný nosný systém, väčšinové vyhotovenie zvislých nosných konštrukcií je murované tehlové, stropy sú železobetónové, strecha sedlová. Podľa predloženého dokladu bol objekt daný do užívania v roku 2009, životnosť  je stanovená znalcom na 80 rokov.

 

byt č. 705 sa nachádza na siedmom poschodí, ide o byt s podlahovou plochou 146,21 m2. Byt je mezonetový, v nižšom podlaží je vstup do bytu, obývacia izba s kuchynským kútom, v mezonetovom vyššom podlaží sú štyri izby, tri hygienické miestnosti, t.j. kúpeľne a WC, ktoré majú keramické obklady a dlažby. Vnútorné omietky v byte sú vápenné štukové hladké, dvere drevené dyhované, okná zdvojené, podlahy v izbách plávajúce z veľkoplošných parkiet. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 14621/1368823. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstupy, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú výťahy, spoločné priestory, bleskozvod, STA, teplonosné prípojky od domového merača tepla, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Nebytové priestory:

Priestor č. 016 – kancelárie s podlahovou plochou 106,74 m2 sú kancelárie, ktoré sa nachádzajú v prízemí budovy. Ide celkom o 5 kancelárskych miestností a malý sklad, všetky sú prístupné z chodby, ktorá je súčasťou nebytového priestoru. Miestnosti sú v štandardnom vyhotovení.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 10674/1368823. 

 

Priestor č. 031 – technické zázemie zamestnancov s podlahovou plochou 533,51 m2 tvorí technické zázemie pre kuchyňu s reštauráciou, t.j. sklady, šatne zamestnancov aj štyri ubytovacie priestory pre zamestnancov, ktoré sa nachádzajú v pravom krídle v prízemí budovy. Miestnosti sú v štandardnom vyhotovení.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 53351/1368823. 

 

Priestor č. -150 - sklad sa nachádza v prvom suteréne budovy a ide o sklad s podlahovou plochou 52,50 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, podlaha je betónová, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5250/1368823. 

 

Priestor č. -152 – miestnosť VZT sa nachádza v prvom suteréne budovy a ide o miestnosť vzduchotechniky s podlahovou plochou 41,40 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými stenami, podlaha je betónová, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4140/1368823. 

 

Priestor č. -155 – kotolňa sa nachádza v prvom suteréne budovy a ide o miestnosť kotolne s podlahovou plochou 84,37 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými stenami, podlaha je betónová, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, prípojky elektroinštalácie, vody, kanalizácie aj zemného plynu, zariadenie kotolne. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 8437/1368823.

 

Priestor č. -156 – sociálne priestory sa nachádza v prvom suteréne budovy a ide o sociálne priestory a sklady s podlahovou plochou 191,51 m2, je to niekoľko miestností s hygienickými zariadeniami a skladové miestnosti s murovanými deliacimi stenami, podlahy sú väčšinou z keramických dlažieb, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, voda, kanalizácia, vykurovanie. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 19151/1368823. 

 

Priestor č. 101 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom    75,33 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 1. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7533/1368823. 

 

Priestor č. 103 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom   75,49 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 1. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7549/1368823. 

 

Priestor č. 105 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 24,69 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 1. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2469/1368823. 

 

Priestor č. 106 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 23,95 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 1. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2395/1368823. 

 

Priestor č. 107 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom 75,00 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 1. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú   v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7500/1368823. 

 

Priestor č. 109 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom 75,10 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 1. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú  v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7510/1368823. 

 

Priestor č. 131 – technická miestnosť sa nachádza na prvom poschodí objektu a ide o technickú miestnosť s podlahovou plochou 11,37 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 1137/1368823. 

 

Priestor č. 133 - sklad sa nachádza na prvom poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823. 

 

Priestor č. 134 - sklad sa nachádza na prvom poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823.

 

Priestor č. 141 -miestnosť chyžnej sa nachádza na prvom poschodí objektu a ide o miestnosť chyžnej s podlahovou plochou 8,92 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 892/1368823. 

 

Priestor č. -228 - garáž sa nachádza na -2.poschodí budovy, t.j. v druhom suteréne a ide o garáž s podlahovou plochou 29,12 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami a plastovými výklopnými vrátami, podlaha je betónová, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia je vedená len ku garážovým vrátam, garáž nemá žiadne ďalšie vnútorné vybavenie. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2912/1368823. 

 

Priestor č. -229 - garáž sa nachádza na -2.poschodí budovy, t.j. v druhom suteréne a ide o garáž  s podlahovou plochou 28,76 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami a plastovými výklopnými vrátami, podlaha je betónová, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia je vedená len ku garážovým vrátam, garáž nemá žiadne ďalšie vnútorné vybavenie.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2876/1368823. 

 

Priestor č. -252 – ubytovanie zamestnancov s podlahovou plochou 125,75 m2 je ubytovacia časť pre zamestnancov pozostávajúca z troch izieb so sociálnym zariadením a chodby, nachádza sa na -2. poschodí, t.j. v druhom suteréne. Miestnosti sú v štandardnom vyhotovení.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 12575/1368823. 

 

Priestor č. -256 – miestnosť VZT sa nachádza na -2.poschodí budovy, t.j. v druhom suteréne a ide o miestnosť vzduchotechniky s podlahovou plochou 41,40 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými stenami, podlaha je betónová, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 4140/1368823. 

 

Priestor č. -259 – miestnosť VZT sa nachádza na -2.poschodí budovy, t.j. v druhom suteréne a ide o miestnosť vzduchotechniky s podlahovou plochou 63,92 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými stenami, podlaha je betónová, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 6392/1368823. 

 

Priestor č. 201 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom  75,43 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 2. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú  v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7543/1368823. 

 

Priestor č. 203 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom  74,96 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 2. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7496/1368823. 

 

Priestor č. 205 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 24,56 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 2. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2456/1368823. 

 

Priestor č. 206 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 23,76 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 2. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2376/1368823. 

 

Priestor č. 207 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom   74,91 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 2. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7491/1368823. 

 

Priestor č. 209 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom 75,56 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 2. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú  v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7556/1368823. 

 

Priestor č. 231 – technická miestnosť sa nachádza na 2. poschodí objektu a ide o technickú miestnosť s podlahovou plochou 11,37 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 1137/1368823. 

 

Priestor č. 233 – sklad sa nachádza na 2. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823. 

 

Priestor č. 234 – sklad sa nachádza na 2. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823. 

 

Priestor č. 241 – miestnosť chyžnej sa nachádza na 2. poschodí objektu a ide o miestnosť chyžnej s podlahovou plochou 8,92 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 892/1368823. 

 

Priestor č. 301 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom    75,38 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 3. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7538/1368823. 

 

Priestor č. 303 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom   75,08 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 3. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7508/1368823. 

 

Priestor č. 305 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 24,44 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 3. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2444/1368823. 

 

Priestor č. 306 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 24,09 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 3. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2409/1368823. 

 

Priestor č. 307 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom   75,02 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 3. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú  v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7502/1368823. 

 

Priestor č. 309 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom    75,10 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 3. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7510/1368823. 

 

Priestor č. 332 – technická miestnosť sa nachádza na 3. poschodí objektu a ide o technickú miestnosť  s podlahovou plochou 11,37 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 1137/1368823. 

 

Priestor č. 333 - sklad sa nachádza na 3. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823. 

 

Priestor č. 334 - sklad sa nachádza na 3. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823. 

 

Priestor č. 335 – miestnosť chyžnej sa nachádza na 3. poschodí objektu a ide o miestnosť chyžnej s podlahovou plochou 8,92 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 892/1368823. 

 

Priestor č. 401 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom   75,39 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 4. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7539/1368823. 

 

Priestor č. 403 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom 75,05 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 4. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7505/1368823. 

 

Priestor č. 405 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 24,69 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 4. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2469/1368823. 

 

Priestor č. 406 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 24,05 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 4. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2405/1368823. 

Priestor č. 407 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom 74,83 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 4. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7483/1368823. 

 

Priestor č. 409 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z dvoch hotelových spální so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti s kuchynským kútom, priestor má s príslušenstvom celkom   75,10 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 4. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 7510/1368823. 

 

Priestor č. 431 – technická miestnosť sa nachádza na 4. poschodí objektu a ide o technickú miestnosť  s podlahovou plochou 11,37 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 1137/1368823. 

 

Priestor č. 433 – sklad sa nachádza na 4. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823. 

 

Priestor č. 434 – sklad sa nachádza na 4. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 5,98 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 598/1368823. 

 

Priestor č. 441 – miestnosť chyžnej sa nachádza na 4. poschodí objektu a ide o miestnosť chyžnej s podlahovou plochou 8,92 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 892/1368823. 

 

Priestor č. 535 – sklad sa nachádza na 5. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 3,01 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 301/1368823. 

 

Priestor č. 547 – miestnosť chyžnej sa nachádza na 5. poschodí objektu a ide o miestnosť chyžnej s podlahovou plochou 8,92 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.  S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 892/1368823. 

 

Priestor č. 619 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 26,03 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 6. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2603/1368823. 

 

Priestor č. 620 – hotelové ubytovanie je hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelovej izby so sociálnym zariadením, priestor má s príslušenstvom celkom 27,25 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 6. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 2725/1368823. 

 

Priestor č. 621 – hotelové ubytovanie je apartmánové hotelové ubytovanie pozostávajúce z jednej hotelových spálne so sociálnym zariadením a jednej dennej miestnosti, priestor má s príslušenstvom celkom 51,55 m2 podlahovej plochy a nachádza sa na 6. poschodí objektu, vnútorné konštrukcie a zariadenia sú v štandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 5155/1368823. 

 

Priestor č. 639 – sklad sa nachádza na 6. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 3,09 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 309/1368823. 

 

Priestor č. 650 – miestnosť chyžnej sa nachádza na 6. poschodí objektu a ide o miestnosť chyžnej s podlahovou plochou 8,92 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 892/1368823. 

 

Priestor č. 718 – sklad sa nachádza na 7. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 10,17 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza.   S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 1017/1368823. 

 

Priestor č. 722 – relaxačné centrum sa nachádza na 7. poschodí objektu a ide o súbor miestností s celkovou podlahovou plochou 422,90 m2, ide o priestory slúžiace na relaxačné účely, nachádzajú sa tu masážne miestnosti, sauny, hygienické miestnosti, oddychové miestnosti, komunikačné priestory. Stavebnými konštrukciami a zariadením sú vybudované v nadštandardnom vyhotovení zodpovedajúcom novostavbe. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 42290/1368823. 

 

Priestor č. 744 – sklad sa nachádza na 7. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou 2,88 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 288/1368823. 

 

Priestor č. 747 – sklad sa nachádza na 7. poschodí objektu a ide o sklad s podlahovou plochou  7,84 m2, je to samostatná miestnosť s murovanými deliacimi stenami, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, elektroinštalácia, ďalšie vnútorné vybavenie sa nenachádza. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 784/1368823.

 

Priestor č. 810 – ubytovanie zamestnancov s podlahovou plochou 127,13 m2 je ubytovacia časť pre zamestnancov pozostávajúca zo štyroch izieb so sociálnym zariadením, spoločnej kuchyne a chodby, priestor sa nachádza na 8. poschodí /najvyššom podkrovnom podlaží/. Miestnosti sú v štandardnom vyhotovení. S vlastníctvom priestoru je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 12713/1368823. 

 

Pozemky parc. registra „C“ zapísané na liste vlastníctva  č. 3021, liste vlastníctva  č. 3015 a liste vlastníctva č. 3282 k. ú. Donovaly

Predmetné pozemky sa nachádzajú v obci Donovaly, ktorá je známym rekreačným strediskom vzdialeným cca 25 km od krajského mesta Banská Bystrica.