BUDOVA ZÁBAVNÉHO CENTRA „STEFANO CLUB“ V OBCI KYSUCKÝ LIESKOVEC, OKRES KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Spisovná značka
D 5090619B
Všeobecná hodnota:
208 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
pripravované
Miesto konania dražby:
Pripravované
Dátum a čas obhliadky:
pripravované

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Dokumenty na stiahnutie
Výmera pozemku:
1724 m2
Zastavaná plocha:
657,64 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

Dražobník je oprávnený od účastníkov dražby žiadať zloženie dražobnej zábezpeky. Účastník je potom povinný ju zložiť v lehote stanovenej v dražobnej vyhláške (oznámení o dražbe) na nižšie uvedený účet.

IBAN:
SK 1411 0000 0000 2621 8582 60
VS:
5090619B

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
JUDr. Radovan Birka, so sídlom kancelárie Štiavnická 2018/7, Ružomberok, ako správca REaMOS, spol. s r.o. "v konkurze"
Opis predmetu dražby

Budova zábavného centra „STEFANO CLUB“ s. č. 383, v k. ú. Kysucký Lieskovec, okres 

Kysucké Nové Mesto

Budova bola   postavená a využívaná ako reštaurácia, kaviareň a ubytovňa. Budova je čiastočne podpivničená s prízemím a podkrovím. Budova je murovaná a má zložitú, sedlovú strechu. Je samostatne postavená na rovinatom teréne, v obytnej časti obce Kysucký Lieskovec. Prístup k budove je zo severovýchodnej strany z miestnej ulice. Zo západnej strany je prístup k objektu lávkou cez miestny potok. Pred hlavným vstupom a zásobovacej rampe je spevnené parkovisko. Vstup na 1. PP a 1. NP je zo západnej strany, z východnej strany je vstup na 1. NP. Z chodby budovy je prístup na 2. NP - podkrovie cez schodište, ktoré bolo vybudované s podkrovím a strechou v roku 2007. Do technických miestnosti na 1. PP je samostatný vstup priamo z nádvoria, ktoré je za budovou z východnej strany. Pred objektom od potoka na úrovni terénu je letná terasa s prístreškom. K objektu sú vybudované prípojky vody, plynu, elektrická prípojka NN, telefónu a kanalizačná prípojka. Pôvodná budova bola podľa zistených údajov predajňa, ktorá bola postavená v roku 1980. Z pôvodnej stavby boli zachované základy, zvislé a vodorovné konštrukcie, deliace konštrukcie na 1. PP a 1. NP. Prestavba,  prístavba, nadstavba a stavebné úpravy stavby boli zahájené v roku 2004 a dokončené v roku 2007. Zmenil sa účel užívania pôvodnej budovy z predajne na budovu zábavného centra. V čase obhliadky voda, plyn a elektrina sú odpojená, budova nie je v prevádzke.

Dispozičné riešenie vychádza z funkčnej náplne jednotlivých priestorov. Budova je rozdelená na jedno podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. 1. PP - suterén obsahuje: vstup, chodbu, schodisko na prízemie, kaviareň, bar, sklady, WC pre personál, umývarku so sprchou, WC panské, WC dámske, miestnosti herne, sklad paliva spojený s kotolňou, vzduchotechnická miestnosť. 1. NP - prízemie obsahuje: vstup s podstienkom, chodbu, schodisko, WC a umývarku pre personál, zádverie na vedľajšom vchode, sklad zeleniny, suchý sklad, kuchyňu, miestnosť na umývanie riadu, krbovú miestnosť, spoločenskú miestnosť, salóniky, chodbu so schodiskom, WC pánske, WC dámske. 2. NP - podkrovie obsahuje: schodisko s chodbou, kaderníctvo, WC, sprchy, skladové priestory, sušiareň, práčovňa, miestnosť pre upratovačku, chodbu, sedem podkrovných izieb s predsieňou, WC a sprchou.

Technické riešenie: základové konštrukcie sú z monolitických, betónových základových pásoch s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Obvodové steny suterénu sú z väčšej časti betónové a nad terénom murované z tehál a tehloblokov, hrúbka stien je do 450 mm. Steny majú zvislú izoláciu, ktorá je chránená primurovkou po úroveň terénu. Zvislé konštrukcie 1. a 2. NP sú murované z tehloblokov a tehál. Deliace konštrukcie sú murované priečky z tehál. Hrúbka priečok je 100, 125 a 150 mm. Na podkroví sú priečky murované a sadrokartónové. Vodorovné konštrukcie strop nad 1. PP a 1. NP je železobetónový hr. 250 mm. Strop nad 2. NP v podkroví je z drevených krokiev a klieštín so zateplením a sadrokartónovým podhľadom. Strecha je zložitá a sedlová. Nosnú časť krovu tvorí sústava drevených krokiev 100/180 mm so sklonom 25 st. Krokvy sú uložené na pomúrnici 150/150 mm. Jednotlivé krokvy sú spojené klieštinami 50/150 mm, hrebeňovou väznicou 120/150 mm a úžlabnicou 120/150 mm.  Na krokvách sú kontralaty a laty. Krytina na krove je z eloxovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z eloxovaného plechu. Steny sú plošne stužené železobetónovými vencami. Preklady nad dvernými a okennými otvormi sú železobetónové, monolitické. Schodisko je železobetónové, monolitické. Jednotlivé stupne sú obložené keramickou dlažbou. Vnútorná úprava povrchov je vápennou, šťukovou omietkou. Niektoré obytné miestností majú sadrové omietky. Vonkajšie povrchové úpravy sú na stenách zateplené a majú silikátové vonkajšie stierky. Na úrovni 1. PP je sokel obložený kamenným obkladom. Slaboprúdový rozvod je pre televíziu, internet a bezpečnostný systém. Jednotlivé podlažia majú rozvody vzduchotechniky a klimatizácie.

Suterén: okná sú drevené, zdvojené s izolačným sklom. Dvere sú drevené plné a presklené v obložkovej zárubni. vonkajšie dvere do kotolne sú oceľové, otváravé v oceľovej zárubni. Podlahy sú v prevažnej časti z keramickej dlažby.

V sociálnych miestnostiach je keramický obklad stien do 2,10 m. V kaviarni a v herniach sú steny obložené dreveným obkladom. Vykurovanie je ústredné, s vlastným plynovým kondenzačným kotlom,  rozvody sú oceľovými rúrkami, izolovanými, vyhrievacie telesá sú oceľové radiátory. Rozvody studenej a teplej vody sú v pozinkovaných rúrkach, izolovaných, zdrojom teplej vody je plynový kotol a elektrický zásobník teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Svetelná je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh. Elektroinštalácia je istená automatickými ističmi umiestnenými v rozvodnej skrini, ktorá je umiestnená na prízemí. Kanalizačný odpad je zo sociálnych miestností a baru a je v plastovom potrubí. Rozvod zemného plynu je ku plynovému kotlu. Vybavenie suterénu: 1 x plynový kondenzačný kotol, 1 x sprchový kút, 3 ks umývadla, 2 ks bidet, 3 ks splachovacie WC, 1 ks kuchynský nerezový drez, 1 ks vodovodná batéria so sprchou, 4 ks vodovodná batéria, vstavané skrine 3 ks.

Prízemie: okná sú drevené, zdvojené, s izolačným sklom,  vchodové dvere sú drevené, plné v oceľovej zárubní, vnútorné dvere sú drevené plné hladké alebo presklené v drevených, obložkových zárubniach. Podlahy sú pokryté keramickou dlažbou. v kuchyni je protišmyková dlažba. V kuchyni a v sociálnych miestnostiach je keramický obklad do výšky 210 cm. Vykurovanie je ústredné, s vlastným kotlom na pevné palivo v suteréne, rozvody sú oceľovými rúrkami, izolovanými, vyhrievacie telesá sú oceľové radiátory. Rozvody studenej a teplej vody sú v plastových rúrkach, izolovaných, zdrojom teplej vody je kotol a elektrický zásobník teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Svetelná je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh. Elektroinštalácia je istená automatickými ističmi umiestnenými v rozvodnej skrini. Kanalizačný odpad je z kuchyne a zo sociálnych miestností v plastovom potrubí. V kuchyni sú elektrické sporáky, kuchynské roboty, umývačka riadu, odsávače pár. Slaboprúdový rozvod je pre televíziu a internet. Vybavenie prízemia: kuchynská linka nerezová, 1 ks barový pult, 2 ks vstavané skrine, 3 ks elektrický sporák s elektrickou rúrou, 4 ks nerezový drez,  4 ks vodovodná páková batéria,  3 ks splachovacie WC, 2 ks bidet, 3 ks umývadlo a 3 ks vodovodná, páková batéria. 1 ks kotol na pevné palivo, 1 ks zásobník teplej vody.

Podkrovie: okná sú drevené, zdvojené, s izolačným sklom, balkónové dvere sú drevené, zdvojené a zasklené izolačným sklom. Vnútorné dvere sú plné dyhované v drevených obložkových zárubniach. Podlahy sú pokryté laminátovými veľkoplošnými panelmi, na chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba. V kúpeľni a vo WC je keramický obklad. Vykurovanie je ústredné, s vlastným kotlom na tuhé palivo v suteréne, rozvody sú oceľovými rúrkami, izolovanými, vyhrievacie telesá sú oceľové radiátory. Rozvody studenej a teplej vody sú v plastových rúrkach, izolovaných, zdrojom teplej vody je kotol a elektrický zásobník teplej vody v suteréne. Elektroinštalácia je svetelná. Svetelná inštalácia je rozdelená na svetelný a zásuvkový okruh. Elektroinštalácia je istená automatickými ističmi umiestnenými v rozvodnej skrini na prízemí. Kanalizačný odpad je z kúpeľni a z WC a je v plastovom potrubí. Slaboprúdový rozvod je pre televíziu a internet. Vybavenie podkrovia: v kúpeľniach je 8 sprchovacích kútov, 8 ks vodovodných pákových batérii so sprchami, 8 ks WC splachovacích, 8 ks keramických umývadiel s vodovodnou, pákovou batériou.

Na stavbe domu bola v rokoch 2004 až 2007 vykonaná rozsiahla prestavba, nadstavba a modernizácia. Vonkajšia úprava povrchov na celom objekte, vymenené okná, nadstavba podkrovia a strechy, strešná krytina so zateplením stropu, vymenené klampiarske konštrukcie, prístavba schodišťa. V suteréne a na prízemí boli čiastočne upravené niektoré miestností, postavené krbové teleso s teplovzdušnou vložkou, upravená kuchynská časť, zrušené vnútorné schody, vnútorné úpravy povrchov, maľby a nátery na 1. a  2. NP. 

V suteréne bol doplnený kotol na pevné palivo, vymenený plynový kotol vykurovania a zásobník teplej vody. Boli dobudované vzduchotechnika a klimatizácia, slaboprúdové rozvody, bleskozvod (rekonštruovaný v roku 2019). V čase obhliadky budova nie je užívaná, jednotlivé prípojky vody, plynu a elektriny sú odpojené.

 

Príslušenstvo tvorí najmä:

 

Prístrešok nad terasou na parc. č. 115/1

Prístrešok sa nachádza nad letnou terasou zo západnej strany budovy zábavného centra. Je situovaný medzi budovou zábavného centra a potokom. Bol využívaný na letnú prevádzku. Konštrukciu tvoria nosné drevené stĺpy, ktoré sú ukotvené do betónových pätiek. Strecha je pultová z drevených hranolov, ktoré sú položené na drevených väzniciach. Krytina je bonský šindeľ. Podhľad je z drevených dosák. Steny sú bez obitia. Drevené prvky sú opatrené vonkajším náterom. Elektroinštalácia je svetelná, podlahy sú z betónovej zámkovej dlažby uloženej do pieskového lôžka. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Prístrešok bol ukončený v roku 2007, pri bežnej údržbe životnosť je určená na 50 rokov.

 

Plot na parc. č. 115/1

Plot sa nachádza v areály zábavného centra. Oddeľuje parkovaciu plochu od záhradnej časti. V plote sú osadené plechové plotové vráta otváravé. Základové pásy sú betónové, stĺpiky sú oceľové, výplň je kovová s povrchovou úpravou náterom. Plot bol vybudovaný v roku 2007, pri bežnej údržbe životnosť je určená na 30 rokov.

 

Plot od potoka na parc. č. 115/1

Plot sa nachádza na juhozápadnej strane areálu zábavného centra. Oddeľuje parcelu číslo 115/1 od parcely číslo 115/2. V plote sú osadené plechové, plotové vráta otváravé. Základové pásy sú betónové, stĺpiky sú oceľové, výplň je kovová s povrchovou úpravou náterom. Plot bol vybudovaný v roku 2007, pri bežnej údržbe životnosť je určená na 30 rokov.

 

Prípojka vody od cesty na parc. č. 115/1

Vodovodná prípojka je napojená na obecný rozvod vody, ktorý je umiestnený v miestnej ceste. Dĺžka prípojky je 40,00 m. Prípojka je z oceľového potrubia, izolovaného, napojenie je navŕtavacím pásom. Bola vybudovaná v roku 2004, životnosť je určená na 60 rokov pri bežnej údržbe.

 

Kanalizačná prípojka od cesty na parc. č. 115/1

Kanalizačná prípojka je napojená na kanalizačný zberač, ktorý je umiestnený v miestnej komunikácii. Dĺžka prípojky je 38,25 m. Prípojka je z PVC potrubia DN 200 mm, napojenie je cez betónovú šachtu. Bola vybudovaná v roku 2010, životnosť je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe.

 

Kanalizačná šachta na parc. č. 115/1

Kanalizačná šachta je umiestnená na kanalizačnom potrubí v mieste napojenia, plní funkciu revíznej šachty. Jednotlivé prvky šachty sú betónové, prefabrikované, poklop je oceľový. Bola vybudovaná v roku 2010.

 

Plynová prípojka od cesty na parc. č. 115/1

Plynová prípojka je napojená na plynovod, ktorý je umiestnený v miestnej komunikácii. Prípojka je z oceľového potrubia izolovaného, napojenie je od HÚP, ktorý sa nachádza v plote a kde je osadený plynomer.   Dĺžka prípojky je 37,30 m. Bola vybudovaná v roku 2007, životnosť je určená na 40 rokov pri bežnej údržbe.

 

Elektrická prípojka NN na parc. č. 115/1

Elektrická prípojka  NN je z verejného siete po budovu, kde je zaústená do elektrického rozvádzača, ktorý má hlavné istenie ad vzdušnej prípojky 18,50 m. Vzdušná prípojka je káblom AYKY 4*25 mm2. Podporný bod, z ktorého sa elektrická prípojka napája je pri ceste zo severozápadnej strany areálu. Bola vybudovaná v roku 2007, životnosť je určená na 40 rokov pri bežnej údržbe.

 

Spevnená plocha betónová na parc. č. 115/1

Spevnená plocha sa nachádza na vjazde do areálu zábavného centra a na parkovacej ploche pred budovou so severozápadnej strany. Spevnená plocha je z monolitického betónu hr. 150 mm. Bola vybudovaná v roku 2004, životnosť je určená na 80 rokov pri bežnej údržbe.

 

Spevnená plocha od lávky na parc. č. 115/1

Spevnená plocha sa nachádza na vstupe do objektu od lávky cez potok po cestu. Spevnená plocha je z betónovej zámkovej dlažby uloženej na upravený podklad do pieskového lôžka. Bola vybudovaná v roku 2007, životnosť je určená na 40 rokov pri bežnej údržbe.

 

Oporné múry na parc. č. 115/1

Oporné múry oddeľujú záhradu na parcele číslo 115/8, 115/9 a 114/3 od parcely číslo 115/1. Oporné múry majú betónový základ a železobetónový driek. Boli vybudované postupne do roku 2004. Životnosť je určená na 50 rokov pri bežnej údržbe.

 

Vonkajšie schody na 1. NP domu s. č. 383 na parc. č. 115/1

Schody sa nachádzajú na vstupe do budovy s parkoviska. Na železobetónovej doske sú betónové stupne obložené keramickými dlaždicami. Boli vybudované v roku 2007 a sú bežne udržiavané.

 

Zábavne centrum " STEFANO CLUB " sa nachádza priamo v obci Kysucký Lieskovec. Obec Kysucký Lieskovec je vzdialená od centra okresného mesta Kysucké Nové Mesto cca 7 km. Na časti pozemku C-KN parcelné číslo 115/1 je postavená budova s. č. 383. Pozemok má charakter zastavanej plochy a nádvoria. Terén pozemku je rovinatý a upravený. Na pozemku C-KN parcelné číslo 115/8 a 115/9 sú záhrady, ktoré sú funkčne spojené s parcelou číslo 115/1. Terén je svahovitý, terasovite upravený. Spojenie s mestom je autobusovou dopravou. Prístup na pozemky je priamo z miestnej cesty. Do 50 m je autobusová zástavka. Zo západnej strany tečie potok a za potokom je cesta. Pozemok je z časti oplotený. Parcelu číslo 115/1 oddeľuje od parcely číslo 115/8 a 115/9 oporný múr. Pozemky sa nachádzajú v obytnej časti obce. V okolí sú postavené rodinné domy, kostol, záhrady, potok, cesty, záhrady, miestna zeleň. V danej lokalite je malá hustota obyvateľstva. Na pozemku sú vybudované prípojky vody, kanalizácie, plynu, elektrická prípojka NN a telefónu.