Rodinný dom súp. č. 12585 na ul. Rizlingová v obci Bratislava - Nové Mesto, okres Bratislava III
Nekupujte,
dražte!
Investičná
príležitosť
Začína
o 26 dní
Spisovná značka
D 401322
Všeobecná hodnota:
843 000,00€
Najnižšie podanie:
843 000,00€

Dátum a čas konania dražby:
25.10.2022, 12:00
Miesto konania dražby:
v sídle notárskeho úradu - JUDr. Ľudmila Joanidisová, so sídlom Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava
Minimálne prihodenie:
5000€
Dražobná zábezpeka:
49000€
Dátum a čas obhliadky:
1. termín obhliadky:
06.10.2022, 14:00
2. termín obhliadky:
24.10.2022, 15:00

Tel.: +421 417 632 234
Mobil: +421 918 834 834

Výmera pozemku:
1046 m2
Zastavaná plocha:
427,89 m2

Spôsob zloženia zábezpeky:

1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom. 

2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.

3. vo forme bankovej záruky v prospech dražobníka s výhradou prevodu platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu,  že účastník dražby sa stane vydražiteľom.

 4. vo forme notárskej úschovy.

IBAN:
SK39 0900 0000 0051 6341 2897
VS:
401322

Označenie dražobníka:
Označenie navrhovateľa:
LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, Žilina, IČO: 36421561
Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Opis predmetu dražby

Rodinný dom č.súp. 12585 na p.č. 4793/17 v obci Bratislava – Nové Mesto, okres Bratislava III

POPIS STAVBY

 Rodinný dom /JKSO 803.6/, má dve nadzemné podlažia, nie je podpivničený, podkrovie, sa na obytné účely nevyužíva. Podľa dostupných podkladov bol dom daný do užívania v roku 2007. Pri miestnom šetrení dňa 14.09.2022 znalcovi nebola nehnuteľnosť sprístupnená, preto je bol posudok vypracovaný v zmysle znenia Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách v znení neskorších zmien a doplnkov z dostupných podkladov, ktorými sú okrem vlastníckych dokladov aj Znalecký posudok č. 109/2013 znalkyňou Ing. Evou Kinczerovou. Tranovského 39, 841 02 Bratislava.

 Podľa týchto podkladov sa dispozične v prízemí domu nachádzajú zádverie, hala so schodiskom, dve izby, kuchyňa, jedáleň, komora, kúpeľňa, WC, technická miestnosť, šatník a dvojgaráž. Na poschodí domu sú hala so schodiskom, štyri izby, dve kúpeľne s WC, ďalšie samostatné WC s umývadlom a šatníkom.

Konštrukčne ide o murovanú stavbu, základy sú betónové pásové s vodorovnou izoláciou, obvodové konštrukcie murované tehlové v priemernej hrúbke 30-40 cm, deliace konštrukcie murované. Stropy nad prízemím sú železobetónové monolitické s rovnými podhľadmi, nad poschodím drevené trámové so sádrokartonovými podhľadmi, strecha valbová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Fasádne povrchové úpravy sú silikátové hladké, vnútorné omietky vápenné štukové hladké, okná plastové s vonkajšími plastovými žalúziami, dvere drevené plné hladké alebo zasklené z tvrdého dreva, garážové vráta segmentové s automatickým otváraním. Podlahy v obytných miestnostiach sú z velkoplošných parkiet, v ostatních miestnostiach prevládajú keramické dlažby, schodiská sú z povrchmi z tvrdého dreva. Vykurovanie je ústredné teplovodné, zdrojom je plynový kotol, radiátory sú oceľové panelové, na ohrev TÚV slúži zásobníkový ohrievač prepojený s kotlom ÚK. Dom je napojený na elektroinštaláciu, vodu, kanalizáciu aj prípojku plynu z verejných sietí.

V kuchyni prízemia je linka na báze dreva dĺžky 7,60 m so silkgranitovým drezom, pákovou batériou, sklokeramickou varnou doskou, zabudovanými elektrickou rúrou, mikrovlnnou rúrou, umývačkou riadu, chladničkou. V kúpeľni prízemia je sprchový kút, umývadlo, WC so zabudovanou nádržkou v stene, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien, samostatné WC je so zabudovanou nádržkou v stene, umývadlom a keramickými obkladmi stien. V technickej miestnosti prízemia sú kotol ÚK, zásobník na ohrev TÚV a keramické nástenné umývadlo. V prvej kúpeľni na poschodí je vaňa s keramickým obkladom, sprchový kút, dve umývadlá, WC so zabudovanou nádržkou v stene, bidet, batérie sú nerezové pákové, steny sú s keramickými obkladmi. V druhej kúpeľni na poschodí sú sprchový kút, umývadlo a WC so zabudovanou nádržkou v stene, batérie sú nerezové pákové, steny s keramickými obkladmi. Ďalšie WC je so zabudovanou nádržkou v stene, umývadlom a keramickými obkladmi stien.

 Stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 2007, pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metodou stanovujem životnosť na 100 rokov.